Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Збірки праць


15-річчя Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці (УАОППП). Видання довідника «Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017


читати даліОрганізаційна та економічна психологія в Україні : сприяння регіональному розвитку : тези XІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки

Збірка відображає найбільш актуальні проблеми та напрями розвитку організаційної та економічної психології, які нині розробляються науковцями та практиками з різних регіонів України та зарубіжними фахівцями. Збірка розрахована на аспірантів, науковців, викладачів вищої школи та системи післядипломної освіти, менеджерів та персонал організацій, організаційних та економічних психологів, усіх, хто цікавиться сучасним станом розвитку організаційної та економічної
психології.
читати даліpdf file


Вийшов із друку міжнародний збірник наукових статей “Досвід України та країн Європейського Cоюзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах”


читати даліPsychological aspects of innovative changes in organization and organizational development (Ukrainian-Polish Workshop (24-26 October 2010, Kyiv, Ukraine)

Programme, Book of Abstracts. Editors: Liudmila Karamushka, Barbara Koźusznik. – Kyiv: Interlink, 2010. – 128 p.

Збірка включає матеріали українсько-польського семінару з актуальних проблем інноваційних змін в організації та організаційного розвитку (20-24 жовтня 2010 р., Київ, Україна).
читати даліWork and Organizational Psychology: Problems and Challenges in Poland and Ukraine (Polish-Ukrainian workshop (24-27, September 2009, Katowice, Poland)

Programme, Book of abstracts. Editors: Liudmila Karamushka, Barbara Koźusznik. – Kyiv: “Kvitka”, 2009. – 108 p.

Збірка включає матеріали польсько-українського семінару з актуальних проблем психології праці та організаційної психології (24-27 вересня 2009 р., Катовіце, Польща).
читати даліАктуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні

Тези І Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (29 червня — 2 липня 2011 року, м. Кам'янець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. — Київ - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. — 190 с.

Збірка відображає найбільш актуальні проблеми та напрями розвитку організаційної та економічної психології, які нині розробляються українськими й зарубіжними науковцями та практиками.
читати даліПсихологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби

Тези VIІ наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23–25 вересня 2010 р., м. Луцьк) / Л.М. Карамушки, Л.Я. Малімон, О.А. Філь, Т.М.Литвиненко.– Луцьк: Видавництво, 2010. – 176 с.

Збірник тез є першим в Україні виданням наукових матеріалів із психологічних основ управління та організаційного розвитку в системі державної служби. Матеріали відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими й зарубіжними науковцями та практиками.
читати даліПсихологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій

Тези VI міжнародної науково-практичної конференції з організаційної психології (м. Керч, 25-27 червня 2009 р.) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. – К.: Інтерлінк, 2009. – 240 с.

Збірка тез є першою в Україні збіркою наукових матеріалів із психологічних умов розвитку конкурентоздатності організацій. Матеріали збірки відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими та зарубіжними науковцями та практиками.
читати даліПсихологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін

Тези V наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (9–10 жовтня 2008 р., м. Запоріжжя) / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – 123 c.

Збірка тез є першою в Україні збіркою наукових матеріалів із психологічних основ ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін. Матеріали збірки відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими науковцями та практиками.

читати даліПсихологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій

Тези науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р., м. Біла Церква) / За науковою редакцією С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Н.І. Клокар. – К.: Наук. світ, 2008. – 136 с.

Видання є першим в Україні збірником тез наукових матеріалів із психологічних та економічних основ організаційного розвитку освітніх організацій. Представлені матеріали відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими науковцями та практиками.
читати даліXth European Conference on Organizational Psychology and Human Service Work «Work and Оrganizational Psychology in Human Services Organizations: different European perspectives» (3–6 October 2007, Kyiv, Ukraine)

Conference proceedings. Editors: L. Karamushka, J.M. Peiró, W. Schaufeli. – Kyiv, «Naukovyi svit», 2007. – 50 p.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
СФЕРИ ПОСЛУГ: РІЗНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ : Матеріали Х Європейської конференції (3 – 6 жовтня 2007 р., Київ, Україна) / За редакцією Л. М. Карамушки, Х. М. Пейро, В. Шауфелі. - К.: Науковий світ, 2007. - 50 с.

читати даліПсихологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін

Тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2006. – 136 с.

Збірка тез є першою в Україні збіркою наукових матеріалів з психології управління змінами як важливого напрямку організаційної та економічної психології. Матеріали збірки відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими психологами.
читати далі
© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ