Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Осередки УАОППП

№ з/п

Назва осередку

Кревник осередку

1.               

Київський осередок

Філь Олена Анатоліївна, кандидат психол. наук, доцент, ст. науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Студентський осередок

Карамушка Тарас Вікторович, студентКиївського національного університете ім. Тараса Шевченко

2.               

Алчевський осередок

 

Лебедєва Наталія Геннадіївна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного технічного університету

3.               

Дніпропетровський осередок

 

Канюка Галина Степанівна,канд. психол. наук, зав. лабораторії психофізіологічних досліджень Дніпропетровської медичної академії

4.               

Запорізький осередок

 

Поплавська Анжеліка Петрівна,канд. психол. наук, ст. викладач кафедри практичної психології Запоріжзького державного університету

5.               

Кам’янець-Подільський осередок

 

Сич Василь Михайлович, канд. психол. наук, доцент кафедри психології Кам’янець-Подільського національного університету

6.               

Луцький осередок

Малімон Людмила Яківна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології  Волинського національного університету імені Лесі Українки

7.               

Львівський  осередок

 

Сняданко Ірина Ігоревна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології, педагогіки і права Національного університету “Львівська політехніка”

8.               

Миколаївський осередок

 

Рустанович-Варфоломеєва Зоя

Анатоліївна, керівник департаменту з персоналу ПП «ЛеГоКлин», Центр кадрових технологій.                                                                                                                                                                                                                            

9.               

Одеський осередок

Снігур Людмила Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, Одеська військова академія

10.           

Полтавський осередок

 

Дзюба Тетяна Миколаївна, кандидат псих. наук,  доцент Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

11.           

Рівненський осередок

 

Сторож Олена Василівна, канд. психол. наук, викладач кафедри загальної психології та психоліагностики Рівненського державного гуманітарного університету    

12.           

Сумський осередок

Вознюк Алла Вікторівна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

13.           

Уманський осередок

Осадча Лариса Анатоліївна,канд. психол. наук, доцент                                         Уманської державної Аграрної академії

14.           

Чернігівський осередок

 

Скок Микола Андрійович,канд. психол. наук, зав. кафедрою  психології Чернігівського педагогічного університету

15.           

Тернопільський  осередок

 

Жиляєва Світлана Олександрівна,

аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

16.           

Ніжинський осередок

Щотка Оксана Петрівна, канд. психол. наук, зав. кафедрою психології Ніженського педагогічного університету

17.           

Сімферопольський осередок

 

Францев Олександр Миколайович, викладач Таврійського національного університету

18.           

Євпаторійський осередок

Король Ольга Феліксівна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології і педагогіки Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти

19. Харківський осередок

Романовський Олександр Георгійович,  доктор педагогічних наук, професор, проректор НТУ «ХПІ», завідувач кафедри ППУСС НТУ «ХПІ» 

Васильєва Ірина Генадієвна, доцент кафедри ППУСС НТУ «ХПІ» (заступник голови осередку) 

 

© 2002-2017 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ