Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Участь членів УАОППП у XIII Європейському конгресі з організаційної психології та психології праці (Стокгольм, Швеція, 9-12 травня 2007 р.)


9-12 травня 2007 р. у Стокгольмі (Швеція) відбувся XIII Європейський конгрес з організаційної психології та психології праці.


Історія проведення Європейських конгресів з психології праці та організаційної психології починається з 1983 року, коли відбувся перший такий конгрес у Нідерландах, після чого подібні конгреси проходили кожні два роки в Німеччині (1985), Бельгії (1987), Англії (1989), Франції (1991), Іспанії (1993), Угорщині (1995), Італії (1997), Фінляндії (1999), Чехії (2001), Португалії (2003) та Туреччині (2005). 

Загальна тема конгресу «Стабільна робота: підвищення життєздатності людей і організацій» включала традиційні та нові напрямки організаційної психології: управління людськими ресурсами, стабільність організацій, організаційні зміни та розвиток, зміни в робочих практиках, кар’єра та мобільність, сучасні технології в організаціях, стрес і благополуччя, інтеграція роботи та сім’ї, організаційна поведінка, організаційна структура, культура та клімат, лідерство й управління, команди та робочі групи, емоції на роботі, промислові стосунки, методологія досліджень в організаційній психології.

Конгрес був організований Шведською асоціацією психологів (The Swedish Psychological Association) у співробітництві з факультетом психології Стокгольмського університету (The Department of Psychology, Stockholm University) та Національним інститутом праці (The National Institute for Working Life).

До складу виконавчого комітету конгресу ввійшли провідні спеціалісти з організаційної психології: президент конгресу Гунн Яхансон (Gunn Johansson, Stockholm University, Sweden), президент Європейської асоціації організаційних психологів і психологів праці Нік Хміль (Nic Chmiel, Queen’s University Belfast, UK), Франко Фраккаролі (Franco Fraccaroli, Universita degli Studidi Trento, Italy), Генрі Хонканен (Henry Honkanen, Arena Nova Ltd., Finland), Дан ван Кніппенберг (Dan van Knippenberg, RSM Erasmus University, the Netherlands), Лурдес Мундуате (Lourdes Munduate, Seville University, Spain), Ана Пассос (Ana Passos, ISCTE, Portugal).

Слід зазначити, що вперше до складу Наглядової ради конгресу (Advisory Committee), члени якої, зокрема, здійснювали наукове рецензування тез виступів конгресу, увійшов представник України (професор Людмила Карамушка).

        На конгресі прочитали лекції спеціально запрошені вчені в галузі організаційної психології: Деніс Руссо (Denise Rousseau, Carnegie Mellon University, USA) та Майкл Уест (Michel West, Aston Business School, UK). Лекція Деніса Руссо була присвячена ролі організаційної психології для менеджерів (The Role of Work and Organizational Psychology in Making Managers Evidence-based); лекція Майкла Уеста визначила основні тенденції проблем команд в організаціях (Flourishing People, Teams and Organisations: The Challenge for Work and Organisational Psychology).

Українські вчені, члени УАОППП з різних регіонів України, представили результати своїх досліджень, які були включені до збірника тез:

 • Берднікова О. «Аналіз психологічного профілю керівників проектів у бізнес-організаціях» (м. Київ);
 • Бондаревська І. «Смисловий зміст ґендерної ідентичності жінок-менеджерів і майбутніх жінок-менеджерів відповідно до ґендерних стосунків» (м. Сімферополь);
 • Бондарчук О.«Професійна кар’єра менеджерів освітніх організацій: ґендерний аспект» (м. Київ);
 • Бровченко О.«Уявлення працівників державних інститутів і промислових підприємств про реальні й ідеальні характеристики менеджерів» (м. Євпаторія);
 • Винославська О. «Програма викладання економічної психології українським студентам» (м. Київ);
 • Вознюк А.«Компетенція директорів освітніх організацій в управлінні атестацією»(м. Суми);
 • Жиляєва С. «Розвиток лідерських навичок у менеджерів мережевого маркетингу» (м. Тернопіль);
 • Зайчикова Т.«Особливості  «професійного вигорання» студентів» (м. Київ);
 • Зайчикова Т., Карамушка Л., Івкін В. «Ґендерний підхід до проблеми «професійного вигорання» вчителів» (м. Київ);
 • Івкін В. «Компетентність менеджерів освітніх організацій в управлінні змінами»(м. Київ);
 • Канюка Г., Паршак О. «Організаційна культура промислових організацій» (м. Дніпропетровськ);
 • Карамушка Л.«Суттєві характеристик процесу змін в освітніх організаціях»(м. Київ);
 • Карамушка Л., Філь О., Креденцер О. «Розвиток психологічної компетентності у співробітників освітніх організацій для роботи в конкурентоздатних управлінських командах» (м. Київ);
 • Король О. «Деякі аспекти дослідження системи ціннісних орієнтацій менеджерів будівельних організацій у прийнятті рішень» (м. Київ);
 • Кравцова Ю.«Орієнтація на роботу в команді у співробітників комерційної організації залежно від типу організації» (м. Київ);
 • Михайленко В.  «Орієнтація на роботу в команді працівників держадміністрацій» (м. Одеса);
 • Невзорова О.«Роль умов праці та ґендерних особливостей працівників торгових організацій в ефективній клієнто-орієнтованій діловій комунікації»(м. Севастополь);
 • Сняданко І. «Роль менеджерів вищої та середньої ланки промислових підприємств в оцінці працівниками організаційної культури» (м. Львів);
 • Філь О.«Розвиток конкурентоздатності менеджерів освітніх організацій як запорука успішного управління змінами» (м. Київ);
 • Францев О.«Вивчення глибинної семантики  міжособистісних стосунків в організаціях» (м. Сімферополь).

Було зроблено усні презентаціїта підготовленонизку постерів українськими психологами, членами Асоціації, які безпосередньо брали  участь у роботі конгресу:

 • Берднікова О. «Аналіз психологічного профілю керівників проектів у бізнес-організаціях»;
 • Бондаревська І. «Смисловий зміст ґендерної ідентичності жінок-менеджерів і майбутніх жінок-менеджерів відповідно до ґендерних стосунків»;
 • Бондарчук О.«Кар’єра менеджерів освітніх організацій: ґендерний аспект»;
 • Винославська О. «Програма викладання економічної психології українським студентам»;
 • Сняданко І., Паршак О., Канюка Г. «Організаційна культура промислових організацій»;
 • Карамушка Л.«Особливості процесу змін в освітніх організаціях»;
 • Карамушка Л., Філь О., Креденцер О. «Розвиток психологічної компетентності у співробітників освітніх організацій для роботи в конкурентоздатних управлінських командах»;
 • Кравцова Ю.«Орієнтація на роботу в команді у співробітників комерційної організації залежно від типу організації»;
 • Михайленко В.«Орієнтація на роботу в команді працівників держадміністрацій»;
 • Карамушка Л., Філь О.«Розвиток конкурентоздатності менеджерів освітніх організацій як запорука успішного управління змінами».

 

Публікації членів УАОППП в збірнику тез конгресу:

 

 1. Berdnikova A. Analysis of psychological profile of project leaders in business organizations // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Th.B3:06.
 2. Bondarchuk O. Career of educational organization managers: gender aspect  // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Sa.B:05.
 3.  
 4. Bondarevskaya I. Female managers’ and future  Female managers’ gender identity content referring gender relations  // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  T.Fr2.K:5.
 5. Brovchenko A. State institutions and industrial enterprises  employees’ ideas about real and ideal managers’ atributes  // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – AbstractP.Fr.K1:03.
 6. Fil O. Development of educational organization employees’ competitiveness as a necessary condition of successful change management // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  T.Th6.C:6.
 7.  
 8. Frantsev A. Study of in-depth semantics of inter-personal relations in organizations // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract P.Sa.J:05.
 9.  
 10. Ivkin V. Change management competence of educational organization managers  // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract T.Th5.C:1.
 11. Karamushka L. Distinctive features of Change process in educational organizations // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract T.Fr 2.C:4.
 12. Karamushka L.,Fil O., Kredentser O. Development of educational organization employees’ psychological competence to work in competitive managerial teams // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Th. L1:09.
 13. Korol O. Some aspects of investigation of the role of a construction company managing staff’s system of values in decision-making // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract P.Sa.K2:09.
 14.  
 15. Kravtsova Yu. Commercial organization employees’ orientations toward teamwork depending on type of organization  // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – AbstractP.Th. L1:10.
 16.  
 17. Mykchailenko V. District administration heads’ and employees’  work orientations   // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract P.Th. L1:12.
 18. Nevzorova O. The role of trade organization employees’ gender and term of employment in effective customer –oriented business communication // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Sa.J:06.
 19.  
 20. Parshak A., Kanuyka G. Organizational culture of industrial enterprises // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract P.Th. J:10.
 21. Snyadanko I.  The role of top and mid-level managers in employees’ assessment of organizational culture at industrial enterprises // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Th. J:08.
 22.  
 23. Voznyuk A. Educational organization heads’ competence to manage educationists’ attestation // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Fr.B1:07.
 24.  
 25. Vynoslavska O. Curriculum for teaching Economic Psychology to Ukrainian // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract Students P.Fr.B1:08.
 26.  
 27. Zaichikova T. Distinctive features of Student Burnout // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract  P.Th. G1:10.
 28.  
 29. Zaichikova T., Ivkin V., Karamushka L. The role of gender in development of Teacher Burnout   // The XIII Europeanongress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract P.Th. G1:09.
 30.  
 31. Zhylyayeva S. Development of leadership skills in multilevel net marketing managers // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stokholm, May 9-12, 2007). – Abstract P.Fr.B1:06.

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ