Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічні основи ефективної професійної діяльності в системі державної служби : Кол. моногр. / за наук. ред. Л.М. Карамушки, Л.Я. Малімон. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – 304 с.


У монографії відображено результати теоретичних та емпіричних досліджень психологічних засад організаційної діяльності в (системі) державної служби України. Видання вміщує матеріали, які висвітлюють окремі аспекти ефективності управлінського впливу та взаєморозуміння керівників і працівників державних установ, роль організаційних цінностей у досягненні цілей організації. Визначено особливості організаційної ідентичності та професійної компетентності державних службовців; з’ясовано усвідомленість мотивації їхньої професійної діяльності та задоволеність працею; розглянуто проблему професійного стресу персоналу держадміністрацій; описано особливості ділового спілкування в системі державної служби.
Для керівників і працівників державного управління, науковців, викладачів, організаційних психологів, усіх, хто цікавиться психологічними аспектами професійної діяльності в системі державної служби.


Сп

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

Частина 1

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Розділ 1. Психологічні аспекти діяльності персоналу в системі державної служби (Литвиненко Т. М., Малімон Л. Я., Матящук Л. А., Пашкіна А. М.)

1.1.Психологічні чинники й умови ефективної професійної діяльності в системі державної служби

1.2.Психологічні й морально-етичні вимоги до особистості державного службовця: історичний зріз та сучасність

1.3.Психологічне забезпечення діяльності місцевих органів влади

Висновки

Список використаних джерел

Розділ 2. Психологічні особливості розвитку організаційних цінностей у системі державної служби (Пашкіна А. М.)

2.1.Процесуальні  передумови  розвитку індивідуальних та групових організаційних цінностей в системі державної служби

2.2.Структура та зміст системи організаційних цінностей в органах державної влади

2.3.Поведінково-прикладні характеристики системи організаційних цінностей місцевих органів державної влади

Висновки

Список використаних джерел

Частина 2

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Розділ 3.Психологічні основи ефективності управлінського впливу в системі державної служби (Малімон Л. Я.)

3.1.Проблема управлінського впливу та його ефективності у психологічних дослідженнях

3.2.Основні методи впливу керівника на підлеглих у системі державної служби

3.3. Аналіз взаємозв’язку між особистісними характеристиками керівника, його функціональними управлінськими вміннями й стилем управлінської діяльності

Висновки

Список використаних джерел

Ррозділ 4. Психологічні особливості взаєморозуміння керівників та підлеглих у системі державної служби (Власюк Д. П.)

4.1. Проблема взаєморозуміння та міжособистісного розуміння в соціальній психології

4.2. Особливості структури, механізмів та ефектів міжособистісного розуміння в діаді «керівник - підлеглий»

4.3. Дослідження основних компонентів взаєморозуміння в діаді «керівник – підлеглий» у системі державної служби за допомогою  проективної методики «завершення речення»

Висновки

Список використаних джерел

Частина 3

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Розділ 5. Психолінгвістичний підхід до дослідження організаційної ідентичності державних службовців (Засєкіна Л. В.)

5.1.Концептуальний простір поняття організаційної ідентичності в психології

5.2. Психологічні особливості організаційної ідентичності державних службовців

5.3. Психолінгвістичне дослідження організаційної ідентичності державних службовців

Висновки

Список використаних джерел

Розділ 6.Психологічні  особливості професійної компетентності державних службовців (Мудрик А. Б.)

6.1. Професійно-компетентна особистість державного службовця

6.2. Психологічна характеристика структурно-функціональних компонентів професійної компетентності державного службовця

6.3. Факторний аналіз  показників  професійної компетентності державних службовців

Висновки

Список використаних джерел

Розділ 7. Усвідомленість мотивації професійної діяльності працівників державної служби (Павлюк Т. М.)

7.1. Теоретичні засади дослідження усвідомленості мотивації професійної діяльності особистості

7.2. Емпіричне вивчення змістових та адаптивних мотивів у структурі професійної мотивації державних службовців

7.3. Психологічний аналіз усвідомленості мотивації професійної діяльності держслужбовців місцевих органів державної влади

Висновки

Список використаних джерел

Розділ 8. Психологічні особливості задоволеності працею працівників державної служби (Глова І. В.)

8.1. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми задоволеності персоналу професійною діяльністю

8.2. Психологічний аналіз значущості мотиваційних факторів  професійної діяльності державних службовців

8.3. Психологічні особливості задоволеності працею держслужбовців місцевих органів державної влади

Висновки

Список використаних джерел

Розділ 9. Психологічні особливості  професійного  стресу в персоналу держадміністрацій (Карамушка Л.М., Куриця Д.І.)

9.1. Поняття про професійний стрес та аналіз рівня його вираженості у персоналу держадміністрацій

9.2. Взаємозв’язок між рівнем професійного стресу та особистісними характеристиками персоналу держадміністрації

9.3. Взаємозв’язок між рівнем професійного стресу та соціально-психологічним рівнем розвитку групи

Висновки

Список використаних джерел

Розділ 10. Психологічні особливості  ділового  спілкування у сфері  державної  служби (Куренчук Л.С.)

10.1. Поняття ділового спілкування у психологічній літературі

10.2. Змістові характеристики форм ділового спілкування державних службовців

10.3. Психологічний аналіз  комунікативних  особливостей фахівців державної служби

Висновки

Список використаних джерел

ПІСЛЯМОВА

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ