Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Карамушка Л.М., Андрєєва І.А. Психологія відданості персоналу організації (на матеріал діяльності банківських структур): монографія /Л.М. Карамушка, І.А. Андрєєва. – К.-Львів : Сполом, 2011.


У монографії висвітлено стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння сутності феномену «відданість персоналу організації». Головну увагу зосереджено на аналізу змісту та структури відданості персоналу організації, розкритті функцій відданості організації у персоналу банківських структур.
Детально відображено рівні розвитку емоційної, прагматичної відданості та відданості організації з почуття обов’язку у персоналу банківських структур. Висвітлено взаємозв’язок рівня відданості у персоналу банківських структур з чинниками, які мають відношення до діяльності організації (рівень інформованості персоналу банківських структур про цілі, цінності організації та способи їх досягнення; прояв турботи з боку керівництва та ін.) та персоналу (рівень задоволення потреб; мотивація досягнення; особливості спрямованості; рівень задоволеності роботою; рівень суб’єктивного контролю та ін.).


У монографії висвітлено стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння сутності феномену «відданість персоналу організації». Головну увагу зосереджено на аналізу змісту та структури відданості персоналу організації, розкритті функцій відданості  організації у персоналу банківських структур.

Детально відображено рівні розвитку емоційної, прагматичної відданості та відданості організації з почуття обов’язку у персоналу банківських структур. Висвітлено взаємозв’язок рівня відданості у персоналу банківських структур з чинниками, які мають відношення до діяльності організації (рівень інформованості персоналу банківських структур  про цілі, цінності організації та способи їх досягнення;  прояв турботи з боку керівництва та ін.) та персоналу (рівень задоволення потреб; мотивація досягнення; особливості спрямованості; рівень задоволеності роботою; рівень суб’єктивного контролю та ін.).


pdf file

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ