Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / За наук. ред. Л. М. Карамушки. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 206 с.


В монографії розкрито теоретико-методологічні засади забезпечення органі¬заційного розвитку освітніх організацій (зміст, основні складові та рівні організа¬ційного розвитку).


На основі емпіричного дослідження проаналізовано основні напрямки та тру­днощі організаційного розвитку освітніх організацій. Детально проаналізовано психологічні чинники, які впливають на ефективність забезпечення організацій­ного розвитку освітніх організацій (особливості розвитку конкурентоздатності освітніх організацій, особистісного розвитку менеджерів освіти, особливості під­приємницької поведінки персоналу, етнопсихологічних характеристик персоналу та ін.).

Представлено систему тренінгів для підготовки персоналу освітніх організацій до забезпечення організаційного розвитку, їхню структуру, основні інтерактивні техніки та організаційні форми використання.

Монографію розраховано на керівників та працівників організацій, організа­ційних психологів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної освіти, нау­ковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності організацій в умовах організаційного розвитку.

 

 

Колектив авторів:

Карамушка J1.M., член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор (наук, ред.);

Бондарчук О. І., доктор психологічних наук, професор;

Винославська О. В.,кандидат психологічних наук, доцент;

ІвкінВ.М.,кандидат психологічних наук;

Креденцер О. В.,кандидат психологічних наук, доцент;

Ковальчук О. C.,науковий співробітник;

Лагодзінська В. І.,кандидат психологічних наук;

Терещенко К. В., кандидат психологічних наук;

Філь O.A.,кандидат психологічних наук, доцент.

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ