Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Карамушка Л. М., Толков О. С. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. М. Карамушка, О С. Толков. – К. - Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 254 с.


Монографію присвячено вивченню психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження із зазначеної проблеми.


Проаналізовано оцінку персоналом вищої школи соціально-економічних змін у суспільстві та їх впливу на функціонування вищої школи. Висвітлено оцінку персоналом вищої школи ініціаторів, мотивів, основних напрямків введення змін у вищій школі та причин опору змінам. Відображено оцінку персоналом умов успішного введення змін у вищій школі та потребу у психологічній допомозі.

Обґрунтовано зміст та структуру психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін, проаналізовано рівень розвитку мотиваційного, когнітивного, операційного, особистісного компонентів та загального показника психологічної готовності.

Показано вплив організаційно-професійних та соціально-демографічних характеристик персоналу на оцінку соціально-економічних змін і змін у вищій школі, а також на рівень розвитку окремих компонентів та загального показника психологічної готовності.

Розроблено тренінг «Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін».

Монографія розрахована на керівників та працівників вищої школи, менеджерів, організаційних психологів, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами управління змінами в організації.

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ