Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
УВАГА!!! 20-22 червня 2019 р. в м. Кам’янець-Подільський відбудеться ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології!!!20-23 травня 2015 р. Президент УАОППП Карамушка Людмила взяла участь у 17 Європейському конгресі з організаційної психології та психології праці в м. Осло          Президент Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, заступник директора з науково-організаційної роботи  та міжнародних наукових зв'язків Інституту психології імені Г.С.Костюка Карамушка Людмила взяла участь в 17 Європейському конгресі з організаційної психології та психології праці, провідному європейському конгресі  з даного напрямку психології, який проходить раз на два роки під патронатом  Європейської асоціації психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology). Конгрес відбувся  20-23 травня 2015 р. в м. Осло. В конгресі взяли участь понад 1000 осіб з різних країн Європи, США, Канади та ін. Людмила Карамушка входила до одного із керівних органів конгресу (дорадчої ради).

          Основною проблемою, яка обговорювалася на конгресі, стала проблема лідерства, яке побудоване на повазі до послідовників та їх підтримці, а також управління людьми та організаціями  в сьогоднішній турбулентний час. Серед найбільш актуальних аспектів даної проблем, які  знайшли відображення у виступах та  презентаціях учасників конгресу, було визначено такі: проблеми лідерство, побудоване на спільних цінностях лідера і послідовників; вплив лідерства на стимулювання інноваційної поведінки на роботі; роль послідовників в ефективному лідерському процесі; підтримуюче лідерство та  підтримуюча політика організації; лідерство і здоров’я організації; вплив лідерських стилів жінок і чоловіків на просування їх до топ-позицій в організації та ін. Окрему групу склала проблематика конгресу, яка стосувалася різних виявів “негуманного”  лідерства (вияви «буллінг» на робочому місці від колег та агресія від пацієнтів; деструктивне лідерство, психопатичне лідерство  та ін.).

            Людмила Карамушка представила на конгресі результати досліджень з проблем психологічних детермінант розвитку організаційної культури, які здійснюються в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України  (лабораторія організаційної психології), які були позитивно оцінені учасниками конгресу. Окрім того, вона прийняла участь в засіданні Генеральної асамблеї Європейської асоціації психології праці та організаційної психології, до якої входить Українська Асоціація організаційних психологів та психологів, де визначались перспективи діяльності  цієї престижної європейської громадсько-професійної організації.    

          В цілому, участь в конгресі сприяла осмисленню актуальних проблем розвитку організаційної психології та психології праці, представленню здобутків українських психологів, а також підтриманню професійних контактів Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з організаціями-партнерами за кордоном і встановленню нових міжнародних контактів.

 

 

 

 

 

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ