Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.6 листопада 2015 року в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України відбувся науково-практичний семінар «Технології роботи організаційних психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві»


Семінар став першим заходом в серії заходів, які проводяться Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України в контексті святкування 70-річчя наукової діяльності Інституту.

Організаторами семінару виступили: Національна академія педагогічних наук України (відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України); Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної психології); Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці.

Семінар проходив під патронатом Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (European Network of Organizational and Work Psychologists, ENOP).

У семінарі взяли участь біля 100 осіб з різних міст України (Біла Церква, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільський, Київ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Умань та ін.). Учасники семінару представляли такі організації: психологічні служби системи середньої та вищої освіти, кафедри психології вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, громадські та волонтерські організації та ін.


             Мета семінару полягала в обговоренні досвіду  роботи організаційних психологів та психологів, які працюють в інших напрямках психології, щодо надання психологічної допомогирізним категоріям населення в умовах соціальної напруженості в суспільстві, а також визначення психолого-організаційних шляхів та умов покращення цієї роботи.   

  

            З вітальним словом до учасників семінару звернулись:Максименко  Сергій Дмитрович –  академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Товариства психологів України; Карамушка Людмила – член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, зав. лабораторією організаційної психології Інституту, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

           На семінарі було здійснено ряд важливих психологічних проблем, які стосуються роботи організаційних психологів та психологів, які працюють в інших напрямках психології, щодо надання психологічної допомоги різних групах населення в період психологічної напруженості в суспільстві.

           До першої групи буловіднесено проблеми, які стосуються  надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які постраждали внаслідок воєнних дій в зоні АТО. Це знайшло відображення в таких доповідях: 1) “Основні напрямки роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок кризових травмівних подій” (доповідач: Максименко  Сергій Дмитрович –  академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Товариства психологів України, м. Київ); “Надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які постраждали внаслідок воєнних дій в зоні АТО: досвід реалізації програми  «Дорога зцілення» на базі Інституту медицини праці Національної Академії медичних наук України”  (доповідач: Литвиненко Людмила – науковий співробітник та психолог-консультант лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, керівник Кризового центру медико-психологічної допомоги, тренер-психодраматерапевт, сертифікований Європейським інститутом психодрами (PIFE, Німеччина), супервізор PIFE, м. Київ);“Досвід роботи організаційних психологів-волонтерів щодо надання психологічної допомоги учасникам АТО у Львівському військовому  шпиталю (доповідач: Сняданко Ірина – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», керівник Львівського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, м. Львів);“Надання психологічної допомоги пораненим віськовослужбовцям-учасникам АТО: із досвіду роботи організаційних психологів в Головному військовому клінічному госпіталю  (доповідач: Берднікова  Олена – член громадської організації «Волонтерська сотня», член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, м. Київ).

 

          Другу групу склали проблеми, які стосуються надання психологічної допомоги вимушених переселенцям.  Вони були представлені в таких доповідях:“Психологічний захист постраждалих від наслідків надзвичайної ситуації соціального характеру” (доповідач: Ковровський Юрій – викладач кафедри цивільного захисту Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, капітан цивільного захисту, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, м. Київ); “Технології роботи організаційних психологів освітніх організацій із дітьми вимушених переселенців (доповідач: Заїка Іннакерівник психологічної служби Новосилківської ЗОШ І-III ступенів, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (Київська обл.);“Психологічні особливості етнічної ідентичності українців в умовах соціальної напруженості” (доповідач: Луньов Віталій – кандидат психологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ).

       

            Третя група стосувалася обговорення проблем  профілактики емоційного вигорання у фахівців, які надають психологічну допомогу в умовах соціальної напруженості.  Дані проблеми були відображені у доповіді: “Профілактика емоційного вигорання у лікарів, психологів та волонтерів, які надають психологічну допомогу в медичних організаціях віськовослужбовцям-учасникам АТО” (доповідач: Лазос Гелена – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ).

           І  четверта група стосувалася методів роботи організаційних психологів щодо підвищення психологічної культури персоналу організацій та населення в ситуації кризи в суспільстві та  взаємодії державних та волонтерських, громадських організацій щодо надання психологічної допомоги. Дані проблеми було представлено в таких доповідях: “Методи роботи організаційних психологів щодо підвищення психологічної культури членів організації та населення в ситуації кризи в суспільстві” (доповідач: Іщук Ольга – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Запорізького національного університету, голова осередку в м. Запоріжжі громадської організації «Development fundation», член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці,  м. Запоріжжя);“Надання якісної психологічної допомоги: виклики сьогодення (взаємодія волонтерських та громадських організацій, державних інституцій та зарубіжних партнерів) (доповідач: Дідух Микола – кандидат психологічних наук, член робочої групи Міністерства оборони України по наданню психологічної допомоги, член громадської ради при Держслужбі у справах ветеранів війни та АТО, м. Київ).

  

         Слід зазначити, що питання, які обговорювалися на семінарі, викликали жвавий інтерес в учасників семінару, супроводжувалися активною дискусією,  емоційним співпереживанням проблемам, які обговорювалися.

        У результаті проведення семінару було прийнято таке рішення:

           1. Позитивно оцінити досвіт Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) у вирішення психологічних проблем, які виникають в умовах соціальної напруженості в суспільстві.

          2. З метою посилення дослідження  психологічних проблем, які виникають в умовах соціальної напруженості в суспільстві,та надання психологічної допомоги різним групам населення  розробити та  провести такі заходи:

          а)  створити спеціальну робочу групу в складі УАОППП для подальшого аналізу та осмислення даних проблем;

          б) підготовувати за результатами роботи семінару  науково-методичний посібник «Технології роботи організаційних психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві» (за ред. Маскименка С.Д., Карамушки Л.М.);

          в) провести міжнародну науково-практична конференцію «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (грудень 2015 р., м.Київ, відповідальні: Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України; Інститут психології імені Г. С. Костюка  НАПН України (лабораторія соціальної психології;лабораторія психології навчання іменіім. І.О. Синиці; лабораторія організаційної психології; лабораторія психодіагностики та науково-психологічної інформації);Католицький університет імені Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща); Товариство психологів України; Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці);

          в) провести міжнародну науково-практичну конференцію «Психологія посттравматичного оновлення: правовий, організаційний та психологічний  аспекти» (червень 2016 р., м.Одеса, відповідальні: Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (лабораторія організаційної психології), Військова академія (м. Одеса); Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»; Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці);

        г) підтримувати співпрацю з державними та громадськими організаціями, які працюють в означеному напрямку;

        д)  залучати членів УАОППП до розробки та підготоки соціальних проектів для надання психологічної допомогипостраждалим внаслідок кризових травмівних подій.

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ