Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
УВАГА!!! 20-22 червня 2019 р. в м. Кам’янець-Подільський відбудеться ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології!!!Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах»


11 грудня 2015 року в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах».


Організаторами конференції виступили: Національна Академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія соціальної психології; лабораторія організаційної психології; лабораторія психології навчання імені І.О. Синиці;лабораторія психодіагностики та науково-психологічної інформації), Представництво Польської Академії наук в Києві, Католицький університет Любліна Яна Павла II (Інститут науки про родину і працю соціальну), Всеукраїнська громадська організація «Товариство психологів України» та  Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці.  

У конференції брали участь  120 осіб, серед яких співробітники та аспіранти Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, науковці та викладачі провідних наукових та освітніх установ, консультаційних центрів з різних міст України (Біла Церква, Вінниця, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Ірпінь, Кам’янець-Подільський, Львів, Луцьк, Острог, Рівне, Умань, Хмельницький, Чернівці та ін.). 

  

У роботі конференції взяли участьпрацівники Польської Академії наук в Києві  –директор, доктор хаб., проф. Генрик Собчук та експерт Рената Ретковська.

Також Республіку Польща  на конференції представляли співробітники наукових досліджень та викладання Католицького Університету Любліна Яна Павла II: проф. кафедри психології загальної Інституту психології, доктор хаб., Олег Горбанюк; доцент кафедри публічного здоров’я Інституту науки про родину і працю соціальну, доктор хаб.  Юлія Горбанюк;  директор Інституту психопрофілактики і психотерапії, доцент кафедри психопрофілактики суспільної Інституту психології доктор Джоанна Хващ.

С вітальним словом на конференції виступили доктор хаб., професор  Генрик Собчук,директор Представництва Польської Академії наук в Києві та член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор Карамушка Людмила Миколаївна,заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.  Також було передані вітальні слова від голови наукового комітету конференції директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, академіка, доктора психологічних наук, професора Максименка Сергія Дмитровича.

 Протягомпленарного засіданні, яке складалося з двох частин, було представлено ряд доповідей з актуальних психологічних проблем, які стосувалися:

·        суспільства (макрорівень):“Сприйняття особистісних рис політиків виборцями в Україні та в інших країнах світу” (проф.Горбанюк Олег, Польща); “Функціонування родини в ситуації заробітчанської міграції” (доцент Горбанюк Юлія, Польща); “Психологія порубіжжя: етно-національні виміри української свідомості”(доцент Луньов Віталій, Україна);Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації в умовах освітнього простору” (проф.Москаленко Валентина, Україна);

    

·        організації (мезорівень): “Психологія лідерства: гуманістична парадигма” (проф. Карамушка Людмила, Україна);Особливості проведення тренінгів для підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності” (Журавльов Вадим, доцент, Україна).  

        

·        особистості (мікрорівень):“Предиктори девіантної поведінки дітей та підлітків” (проф. Говорун Тамара, Україна, Польща); “Застосування концепції захисту ресурса S. Hobfoll до створення систем/моделей підтримки для осіб із загрозою соціальної ізоляції”     (доцент Хващ  Джоанна, Польща).      

             

Окрему групу склали дослідження, які стосувалися психологічних проблем надання психологічної допомоги учасникам АТО та  їх рідним: “Досвід групової психотерапевтичної роботи з постраждалими на підприємствах України” (Гребінь Людмила, Україна); “Сучасна нейропсихологічна допомога в системі комплексної реабілітації поранених (Шльонська Оксана, кандидат психологічних наук, Україна);“Психологічні особливості роботи вчителя початкової школи з дітьми, постраждалими внаслідок бойових дій” (Кондратенко Лариса, кандидат психологічних наук, Україна).

   

Слід зазначити, що кожна доповідь супроводжувалась активним обговоренням різних аспектів тієї чи іншої наукової проблеми, позитивним зворотнім зв’язком для виступаючого, визначення нових ракурсів дослідження проблеми, зокрема, в міжнародному контексті,  в контексті подальшої  українсько-польської співпраці.  

У рамках роботи конференції також було проведено два майстер-класи: «Емоційне здоров’я людини: виклики і можливості»(Бреус Юлія, кандидат психологічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна)та «Метафоричні проективні карти – практика роботи з сім'ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів»(Інжиєвська Леся, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», Київ, Україна), які викликали значний  інтерес та активну участь психологів.

  

Було прийнято рішення позитивно оцінити співпрацю Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Католицького Університету Любліна Яна Павла II у дослідженні актуальних психологічних проблем сучасного суспільства, а також підготували спільну монографію за результатами роботи конференції.  Окрім того, було визначено перспективи подальшої співпрації між двома інституціями (відповідно до Меморандуму про співпрацю)  та з Представництвом Польської Академії наук в Києві.  

Оркомітет конференції висловлює вдячністьпрацівникам Польської Академії наук в Києві   директору, доктору хаб., проф. Генрик Собчук та експерту Ренаті Ретковській за сприяння у вирішення організаційних питань підготовки та проведення конференції.

 

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ