Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
УВАГА!!! 20-22 червня 2019 р. в м. Кам’янець-Подільський відбудеться ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології!!!Участь українських вчених у 14-му Європейському конгресі з психології ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’ (7-10 липня 2015 р., Мілан, Італія)


7-10 липня 2015 року співробітники лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України разом з представниками інших наукових та освітніх закладів України брали участь у 14-му Європейському конгресі з психології ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, який відбувся у Мілані, Італія.


Від лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України у конгресі брали участь член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувач лабораторії організаційної психології, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці Карамушка Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник Лагодзінська Валентина Іванівна.

Лабораторію консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України представляла кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Лазос Гелена Петрівна.      

Від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у конгресі брала участь доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Бондарчук Олена Іванівна.

Національну академію статистики, обліку та аудиту на конгресі представляли кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана фінансового факультету, професор кафедри фундаментальних економічних дисциплін Пархоменко Вікторія Вікторівна та кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач відділу профорієнтаційної роботи Черушева Галина Борисівна.

Також у склад української делегації на конгресі увійшли співробітники Запорізького національного університету доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Шевченко Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Паскевська Юлія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Іщук Ольга Вікторівна.

Окрім того, у конгресі брала участь доктор психологічних наук, професор Говорун Тамара Василівна, яка представляла з польського боку Відділ Права і Наук про Суспільство Католицького Університету Любліна Яна Павла II, а з українського боку – лабораторію соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

         На конгресі були представлені такі виступи українських вчених:

-         Liudmyla Karamushka, Sergei Maksimenko, Oksana Kredentser, Karina Pentsak. Investigation of educational organizations’ competitiveness in the context of organizational culture development.

-         Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Vladimir Ivkin. Correlations between staff’s tolerance and components of organizational culture in educational organizations.

-         LiudmylaKaramushka, TarasKaramushka. Graduate students’ motives for thesis project making in context of their future professional career training.

-         Oksana Kredentser, Galyna Cherusheva, Liudmyla Karamushka.The impact of staff’s entrepreneurial skills on the development of entrepreneurial self-efficacy.

-         Olena Bondarchuk. Distinctive gender characteristics of self-efficacy of heads of Ukrainian educational organizations.

-         Valentyna Lagodzinska. Creative potential of working environment and types of organizational culture of educational institutions: main correlations.

-         Olena Vynoslavska, Maria Kononets.Entrepreneurs’ professional morality is showing: gender differences in signals.

-         Viktoriya Parkhomenko. The relationship between professional choice motives and training motivation of students of economics.

-         Gelena Lazos. Boundary issues in addiction treatment: a psychodynamic review.

-         Nataliia Shevchenko. Investigation of transformation of personal meanings of professional activities.

-         Olga Ishchuk. Research of psychological characteristics of dominant types of university organizational culture as perceived by students

-         Iuliia Paskevska. Factors of industrial company personnel’s engagement.

Тези виступів можна знайти за посиланням: http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf

Під час роботи конгресу члени української делегації зустрілися з видатним вченим у галузі соціальної психології Філіпом Зімбардо (США).

Українські дослідники мали нагоду поспілкуватися з американським вченим Філіпом Зімбардо по завершенні його лекції ‘Transforming Evilinto Heroism, яка всіх дуже зворушила.

На листівці, отриманої від Філіпа Зімбардо, – побажання відомого психолога українським колегам мати волю та мужність рухатися вперед в такий непроcтий для нашої країни час...

Протягом конгресу українські науковці мали зустріч з провідним фахівцем у сфері організаційної психології Кристиною Маслач (США), розробником відомого опитувальника з емоційного вигорання.

Українські психологи контактували з організатором конгресу професором Робертом Ру (Robert Roe), президентом European Federation of Psychologists’ Associations, людиною, яка завжди сприяла розвитку організаційної психології в Україні.

В цілому участь у конгресі дала можливість вітчизняним дослідникам поглибити співпрацю та встановити нові контакти з зарубіжними партнерами, представити свої наукові здобутки. Окрім того, під час поїздки на конгрес члени української делегації мали змогу ознайомитися з культурно-історичними пам’ятками Мілану та Генуї.

 

Підготовлено кандидатом психологічних наук, науковим спіробітникомлабораторії організаційної та соціальної психології К.В. Терещенко

 

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ