Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку», 1-3 червня 2017 року, м. Харків, Україна1-3 червня 2017 року в Українській інженерно-педагогічній Академії (м. Харків) відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку».

         Організаторами конференціївиступилиІнститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці. Співорганізатор конференції: Інститут прикладної психології «Гуманітарний центр» (м. Харків), Українська інженерно-педагогічна Академія (м. Харків), Центр організаційної та економічної психології (м. Київ).

         Головами наукового комітету конференції виступили Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України», Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці,  Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії, Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області.

У конференції брали участь очно та заочно понад 100 науковців, педагогів, практиків та студентів  з різних регіонів України (Києва, Харкова, Кам’янця-Подільського, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Хмельницька, Полтави, Луцька тощо), а також зі Страсбурзького університету (Франція).

У першій день відбулося відкриття конференції, пленарне засідання та тематичні секційні засідання. На відкритті з вітальним словом виступили  Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії; Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці; Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області.

На пленарному засіданні прозвучали такі доповіді: «Соціальна напруженість в організації: сутність, підходи до вивчення, основні види  та вияви»  (Карамушка Л.М.,член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України), «Замысел организации как компенсация дефицита индивидуальных ресурсов предпринимателя»(Власов П.К.,кандидат психологических наук, директор Института  прикладнойпсихологии«Гуманитарный центр»), «Травма-фокусированная психотерапия и психокоррекция» (Соколова И.М.,  доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой практической психологии Украинской инженерно-педагогической академии та Шлей Курт, детский и юношеский психотерапевт, профессор Академии психотерапии (Оффенбург,Германия), почетный доктор Украинской инженерно-педагогической академии), «Баланс «робота – життя» персоналу: що може зробити організація для своїх співробітників» (Ткалич М.Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психології Запорізького національного університету), «Психологічна й організаційна культура сучасного освітнього закладу» (Горбань Г.О., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та практичної психології КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»), «Когнитивные нарушения при боевом стрессе» (Заворотный В.И.,начальник клиники психиатрии и наркологии, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, ведущий психиатр региона, полковник медицинской службы), «Управление по цінностям»(Киселева А.А.,кандидат филологических наук,заместитель директораИнститута прикладной психологии «Гуманитарный центр»).

У другій частині пленарного засідання відбулася демонстрація  відео-презентацій зарубіжних учасників: «Метод Innergameкак метод раскрытия творческого потенциала» (Dr. ChristianMaier, Доктор Кристиан Майер (Зульцбург, Германия) – основатель Института Внутренней Игры (InnerGameInstitute)  и председатель ImflussAG (Штауфан, Германия), автор метода Innergame(метод внутренней игры), как метода раскрытия творческого потенциала, автор книги «Свобода внутреннего Я» (Изд-во «Гуманитарный Центр», Харьков, 2015)); «Мифологические  архетипы в рекламе и современные маркетинговые коммуникации» (Христо Кафтанджиев, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики Софийского университета (София, Болгария), автор книги «Мифологические архетипы в рекламной коммуникации» (Изд-во «Гуманитарный Центр»,  Харьков, 2016)); «Позитивная терапия, преодоление кризиса и продуктивность организации» (Dr. Hans-Joachim Funke и Julia Westermann,  Доктор Ханс Йоахим Функе и Джулия Вестерманн (Гамбург, Германия), Институт Позитивной Терапии, авторы книги «Позитивная психология для счастливой жизни» (Изд-во «Гуманитарный Центр», Харьков, 2017)).

Друга половина дня була присвячена роботі тематичних секцій. Паралельно працювали три тематичні секції: тематична секція № 1 «Організаційна психологія» (керівники тематичної секції № 1: Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці; Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області); тематична секція № 2 «Економічна психологія» (керівники тематичної секції № 2: Креденцер Оксана Валеріївна,кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці; Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту прикладної психології«Гуманітарний центр»; тематична секція № 3 «Психологічні основи діяльності та підготовки фахівців для психологічного забезпечення діяльності організації» (керівники тематичної секції № 3: Соколова Ірина Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідуюча кафедрою практичної психології Української інженерно-педагогічної академії; Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці)

Перший день роботи конференції завершился святковим фуршетом, де учасники мали змогу поспілкуватися один з одним у неформальній обстановці та встановити нові контакти. 

На другий день роботи конференції учасники дістали змогу відвідати різноманітні майстер-класи. Всього відбулося 11 майстер-класів,серед яких: майстер-клас 1 «Управлінське консультування як метод» (Ведучий: Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області); майстер-клас 2 «Організаційна культура та цінності. Методи аналіза» (Ведуча: Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту прикладної психології«Гуманітарний центр»); майстер-клас 3 «Лідерство: сутність, види, форми здійснення в умовах соціальної напруженості» (Ведуча:Карамушка Людмила Миколаївна,член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці); майстер-клас 4 «Формування готовності до змін у менеджерів середньої ланки промислового підприємства на прикладі роботи Школи кадрового резерву» (Ведуча: Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент,доцент кафедри психології Запорізького національного університету); майстер-клас 5 «Розвиток соціальної згуртованості –необхідна умова успішної взаємодії всіх учасників освітнього процесу в об’єднаній територіальній громаді» (Ведуча: Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», завідувач науково-дослідною лабораторією з організації роботи опорних шкіл, обласний координатор та регіональний тренерВсеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу»); майстер-клас 6 «Мотивація досягнення успіху» (Ведуча: Колчигіна Анна Валеріївна, практичний психолог, член Харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України», кандидат психологічних наук, старший викладач  кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії); майстер-клас 7 «Я і гроші. Який між нами контакт» (Ведуча: Клименко Наталія Геннадіївна, психолог, психотерапевт, тренер, орг-консультант. Керівник проекту професійної психологічної допомоги «Психолад»); майстер-клас 8 «Впровадження політики різноманіття в бізнес-організаціях» (Ведуча: Діденко Марина Сергіївна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, практичний психолог, тренер); майстер-клас 9 «Техніки роботи з травмою» (Ведучі: Рибалко Андрій Іванович, сертифікований магістр Української інженерно-педагогічної академії; Соколова Софія Михайлівна, сертифікований магістр Української інженерно-педагогічної академії); майстер-клас 10 «Психологія фінансового успіху» (Ведуча: Нікітіна Оксана Петрівна, практичний психолог, член Харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України», кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії); майстер-клас 11 «Когнітивно-поведінкові техніки у розвитку управлінського потенціалу особистості» (Ведуча: Сняданко Ірина Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»).

Завершился робочий день закриттям конференції, протягом якого було підбито підсумки конференції та намічено плани майбутньої співпраці.

На третій день учасники конференції відвідали екскурсію у музей видатного українського філософа, поета і музиканта Григорія Сковороди. Музей розташований на території маєтку панів Ковалівських, де провів остання дні свого життя Григорій Сковорода.

Участники роз’їхалися з живими спогадами про конференцію та прагненням і в подальшому проводити та відвідувати подібні акції.    

 


pdf file

© 2002-2021 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ