Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності


Монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.

У монографії обґрунтовано новий концептуальний підхід до особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності, визначено соціально-психологічні механізми і чинники особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів, розроблено модель сприяння особистісному розвитку управлінців; обгрунтовано форми її реалізації в процесі післядипломної педагогічної освіти керівників освітніх організацій.


Призначено керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти, психологам, які працюють у системі освіти, науковцям, що досліджують соціально-психологічні проблеми підвищення ефективності управління.

ЗМІСТ

Передмова ...........................................................................................

3

 

 

Розділ 1

Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми
особистісного розвитку керівників загальноосвітніх
навчальних закладів у професійній діяльності ...............................

10

1.1. Основні теоретико-методологічні підходи до проблеми розвитку особистості ...............................................................

10

1.2. Специфіка та атрибутивні ознаки розвитку особистості дорослої людини ......................................................................

26

1.3. Соціально-психологічний зміст і показники
особистісного розвитку керівників загальноосвітніх
навчальних закладів .................................................................

50

1.4. Вплив професійної діяльності керівників загальноосвітніхнавчальних закладів на їх особистісний розвиток ...............

59

Висновки до першого розділу .......................................................

83

 

 

Розділ 2

Методична база емпіричного дослідження стану та проблем особистісного розвитку керівників загальноосвітніх

навчальних закладів ............................................................................

85

2.1. Методологічні передумови дослідження особистісного розвитку керівників ЗНЗ .........................................................

85

2.2. Методичний інструментарій дослідження особистісного розвитку керівників ЗНЗ .........................................................

95

2.3. Організація дослідження особистісного розвитку
керівників загальноосвітніх навчальних закладів ...............

109

Висновки до другого розділу ........................................................

111

 

 

Розділ 3

Основні тенденції особистісного розвитку керівників
загальноосвітніх навчальних закладів у процесі
професійної діяльності .......................................................................

113

1.1.          Ціннісне ставлення керівників керівників

загальноосвітніх навчальних закладів до професійного
і особистісного розвитку .........................................................

113

 

 

3.2. Автентичність самопрезентації особистісних характеристик керівників керівників загальноосвітніх навчальних закладів................................................

129

1.3. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників

загальноосвітніх навчальних закладів
з довкіллям як основа їх особистісного розвитку  ...............

143

       3.4. Особистісна саморегуляція активності керівників

       загальноосвітніх навчальних закладів.....

154

Висновки до третього розділу .......................................................

165

 

 

Розділ 4

Проблеми особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності .................

170

4.1. Професійні деформації особистості керівників
загальноосвітніх навчальних закладів ...................................

170

4.2. Ґендерні проблеми особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів ...................................

181

    4.3. Професійна кар’єра і особистісний розвиток
            керівників загальноосвітніх навчальних

    закладів..........................................................................

198

Висновки до четвертого розділу ...................................................

211

 

 

Розділ 5

Соціально-психологічні умови особистісного розвитку
керівників загальноосвітніх навчальних закладів

у системі післядипломної педагогічної освіти ................................

214

5.1. Післядипломна педагогічна освіта як фактор
особистісного розвитку керівників загальноосвітніх
навчальних закладів .................................................................

214

5.2. Соціально-психологічні механізми особистісного
розвитку керівників керівників загальноосвітніх навчальних закладів.........................................................

235

5.3. Програма сприяння особистісному розвитку

       керівників загальноосвітніх навчальних закладівта
аналіз ефективності впровадження її елементів
у системі післядипломної педагогічної освіти .....................

248

Висновки до п’ятого розділу .........................................................

272

 

 

Висновки .............................................................................................

274

 

 

Список використаної літератури ..................................................

277

 

© 2002-2021 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ