Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Про участь у симпозіумі «Digitization: The role of Work and Organizational Psychology in developing 21st century competencies and organizations’» (22-23 березня 2018 р., м. Париж)


22-23 березня 2018 року в м. Париж відбувся симпозіумі «Компю’теризація: роль психології праці та організаційної психології у розвитку людських компетенцій та організацій у 21-му столітті», в якому прийняла участь Л.М. Карамушка, Президент УАОППП. Симпозіум було організовано та проведено Європейською мережею організаційних психологів та психологів праці (European Network of Organizational and Work Psychologists, ENOP).


На Симпозіумі було зазначено, що технологічні розробки під загальною назвою «комп’ютеризація» матимуть суттєвий вплив на те, як ми живемо та працюємо. Які компетенції потрібні людям, щоб найкраще використовувати ці нові можливості? Яким чином ці нові системи повинні розроблятися, щоб люди могли максимально ефективно взаємодіяти з ними, і які компетенції розробники систем повинні мати, щоб це сталося? Як слід враховувати ці розробки при проектуванні організацій та колективів, а також при створенні робочих місць? На симпозіумі «Компю’теризація: роль психології праці та організаційної психології у розвитку людських компетенцій та організацій у 21-му столітті» були проаналізовані наробки психології праці і організаційної психології, необхідні для вирішення цих завдань, а також те, що політики очікують від психології праці та організаційної психології, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо майбутнього розвитку та використання цифрових технологій. В результаті дискусій були визначені наступні кроки для того, щоб ENOP відігравав більш активну роль у прийнятті рішень щодо комп’ютеризації. Симпозіум складався з трьох частин.

Перша частинасимпозіуму була присвячена обговоренню сучасних наробок психології праці та організаційної психології у зв'язку з існуючими вимогами до компетенцій працівників та до проектування систем та організацій внаслідок посилення комп’ютеризації праці. Драгос Ілієску (Dragos Iliescu) та Корнеліус Кьоніг (Cornelius König) представили вражаючі висновки про те, як нові технології змінюють відбір і оцінювання персоналу, і який вплив це може мати на компетенції самих психологів праці і організаційних психологів.

Презентації, представлені у другій частині симпозіуму, були зосереджені на виробленні політики щодо впливу комп’ютеризації на працівників та організації, а також на ролі психології праці та організаційної психології у виробленні цієї політики.

Третя частинасимпозіуму включала роботу в малих групах та пленарне обговорення запропонованих майбутніх дій ENOP відносно комп’ютеризації праці. Перша група обговорювала, як комп’ютеризація змінює професію психологів праці і організаційних психологів та як вони можуть реагувати на трансформації, наприклад, через зміну навчальних програм для психологів праці і організаційних психологів. Друга група обговорювала можливості психологів праці і організаційних психологів у наданні допомоги при визначенні компетенцій для комп’ютеризованого майбутнього. Третя група розглядала можливості психологів праці і організаційних психологів у моніторингу змін, що відбуваються в комп’ютеризованому світі, і яким чином психологи можуть стати учасниками дискусії щодо людино-центристського підходу до комп’ютеризації.

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ