Укр. Укр.

Eng. Eng.ПЕРША ЗИМОВА ШКОЛА З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (м. Славське, Львівська обл. 29.01.2019-1.02.2019)


З 29 січня по 1 лютого 2019 р. в смт Славське Львівської обл. на базі відпочинку «Політехнік-2» відбулася Перша зимова школа з організаційної та економічної психології.


Організаторами Зимової Школи стали: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології), Національний університет «Львівська політехніка» (кафедра теоретичної та практичної психології), Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), осередок Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у м. Львові.

Керівник Зимової Школи:Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. 

КоординаториЗимової Школи:

-Креденцер Оксана Валеріївна,кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці;

-Сняданко Ірина Ігорівна,  доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праціу м. Львові.

Учасниками Зимової Школи стали студенти-психологи Національного університету «Львівська політехніка», науковці, викладачі ряду вузів та інститутів післядипломної педагогічної освіти  України.Всього 29 осіб.

Під час відкриття Зимової Школи з відео-зверненням до учасників звернувся Максименко Сергій Дмитрович,академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України»Вітальне слово також було передано від Ортинського Володимира Львовича,доктора юридичних наук, професор, директор Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Програма Зимової Школи включала 8 навчальних сесій:

-«Організаційна психологія:  актуальні проблеми, напрямки та результати дослідження. (Лекція-презентація)» (Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці);

-«Економічна психологія:  актуальні проблеми, напрямки та результати дослідження. (Лекція-презентація» (Креденцер Оксана Валеріївна,кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці);

-«Розвиток підприємницької самоефективності.  (Майстер-клас)» (Креденцер Оксана Валеріївна,кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці);

-«Подолання психологічних бар’єрів у вивченні англійської мови. (Філолого-психологічний практикум)»(Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук,доцент, старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці);

-«Cash Flow (терапевтична фінансова гра)»(Лоленко Катерина Михайлівна,аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член УАОППП);

-«Можливості психодіагностичного інструментарію в роботі з персоналом організацій та проведенні психологічних експертиз.(Майстер-клас)» (Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи  Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, член УАОППП);

-«Застосуування когнітивно-поведінкових технік у роботі з персоналом організацій. (Майстер клас)» (Сняданко Ірина Ігорівна,  доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праціу м. Львові);

-«Техніки розвитку креативності. (Майстер клас)»(Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці).

 

Проведення навчальних сесій відбувалося в активному форматі, з використання сучасних психодіагностичних методів, інтерактивних технік, чіткою проекцією на вирішення  психологічних проблем в сучасних організаціях. Унікальною особливістю роботи навчальних сесій також було те, що студенти-психологи працювали разом в малих групах з аспірантами, докторантами, доцентами та професорами. І кожна із професійних груп вносила свій вклад у осмислення та вирішення актуальних проблем організаційної та економічної психології.

Навчальна програма Школи активно поєднувалась з культурно-пізнавальною та розважальною програмою. Учасники Школи відвідали гору Захар Беркут, мали дружній вечір в «Колибі», катались на лижах та санках. Це дало можливість познайомитись з красою Українських Карпат, культурним традиціями Західної України.

Учасниками Зимової Школи було прийнято резолюцію, яка включала такі основні положення:

1. Позитивно оцінити результати роботи Зимової Школи як спільного науково-навчального проекту  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Національного університету «Львівська політехніка» та Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

2. Схвалити результати роботи Зимової школи як із суттєвої форми професійного навчання та розвитку  фахівців з організаційної та економічної психології

3. Відмітити високий рівень професійної активності  тренерської команди та всіх учасників Зимової школи.

4. Сприяти організації та проведенню наступних Зимових та Літніх шкіл з організаційної та економічної психології із зацікавленими організаціями, забезпечуючи гармонійне поєднання під час навчання теоретичної та прикладної підготовки фахівців, а також сприяти пізнанню історії та культури різних регіонів України.

.

Дякую організаторам та учасникам Зимової школи…


pdf file

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ