Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Монографія «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей»


Проблема ставлення особистості до грошей є однією із важливих проблем, які розробляються сьогодні в економічної психології.


        Один із підходів до її вивчення (на матеріалі  студентської молоді) представлено у монографії  «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей/ Л. М. Карамушка, О. Г. Ходакевич. – Київ : КНЕУ, 2017. – 200 с.».

 

          Монографія є результатом співпраці  Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана  в процесі  реалізації міждисциплінарного підходу (економічного та психологічного) до розробки проблеми  психологічних особливостей ставлення студентської молоді до грошей.

 

 Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження із зазначеної проблеми.

 

Проаналізовано сутність грошей та основні підходи до їх вивчення. Розкрито особливості ставлення особистості до грошей (як одного із видів економічного ставлення), проведено аналіз його структури та основних компонентів.  Визначено психологічні особливості студентської молоді, роль формування у студентів ставлення до грошей як важливої складової економічної соціалізації, а також обґрунтовано чинники, які впливають на формування у студентів ставлення до грошей.

 

Представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей ставлення студентів до грошей. Проаналізовано загальне ставлення студентів до грошей та оцінка ролі грошей у їх життєдіяльності. Визначено ставлення студентів до різних способів отримання грошей та до заробляння грошей. Висвітлено роль власної активності студентів та соціального середовища у формуванні їх ставлення до грошей. Розкрито роль вищих навчальних закладів у сприянні поєднання студентами навчання, роботи і заробляння грошей. Показано зв’язок ставлення ставлення студентської молоді до грошей з чинниками мезорівня  та мікрорівня.

Розроблено та апробовано тренінг «Психологічні особливості ставлення студентів до грошей».

Монографія розрахована на керівників та працівників вищої школи, студентів, організаційних та  економічних  психологів, науковців, а також усіх, хто цікавиться психологічними проблемами формування ставлення особистості до грошей.

Монографія отримала Золоту медаль на ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2017» (24-26 жовтня 2017 р., м.Київ). Номінація “Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку освітніх технологій”.

З 2019 р. монографія доступна для завантаження в електронній бібліотеці НАПНУкраїни: http://lib.iitta.gov.ua/713095/

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ