Укр. Укр.

Eng. Eng.«ШКОЛА УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ»


Підготовка ефективних менеджерів освіти є одним із важливих завдань та напрямків діяльності в системі вищої та післядипломної педагогічної освіти, Даний напрямок протягом останніх двадцяти років успішно реалізується в Україні. Важливе місце у цій підготовці займає психологічне забезпечення управлінської діяльності менеджерів.


Фахівцям, які працюють у цій сфері, відомі розробки Університету менеджменту освіти (кафедра психології управління), Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології, Асоціації керівників шкіл України, та українсько-голландського проекту (UDEMб 2001-2003 рр.)  та  інших установ, які заклали основи психології освітнього менеджменту.

Разом з тим, інноваційні зміни, які відбуваються в освіті, зокрема, реалізація Концепції Нової Української школи, курс та європейську інтеграцію  обумовлює виникнення нових  інноваційних проектів, які стосуються підготовки менеджерів освіти. І  особливістю їх є те, що вони виникають, як проекти, які реалізуються на місцевому рівні, демонструючи при цьому ініціативу та певну автономію  освітніх організацій, а з іншого боку,  відображаючи співпрацю управлінь освіти і науки  з науковими установами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, міжнародними організаціями. І це дає можливість долучити до навчання, як керівників освітніх установ, так і  резерв управлінського персоналу, на місцевому рівні, без відриву від основної професійної діяльності, забезпечуючи при цьому активний аналіз  психолого-управлінських проблем, які виникають в діяльності освітніх менеджерів в конкретних організаціях.

Одним із таких проектів став міський проект «Школа успішного менеджера освіти», який розпочав свою роботу 1 березня 2019 р. в м. Білій Церкві на базі управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. Роботу «Школи успішного менеджера освіти»відкрив Начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Федорович Петрик.

Проект реалізується на основі  тристороннього Договору про співробітництво та організацію взаємовідносин між управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради, Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України та Інститутом психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, підписаного 25 січня 2019 р.

Науковими керівниками проекту виступили:  Людмила Миколаївна Карамушка, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, зав. лабораторією організаційної та соціальної психології, член-кореспондент НАПН України,  доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), член координаційного комітету Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP) та Алла ОлексіївнаКлочко, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, сертифікований тренер освітніх програм.

Міський проект за своїм статусом є міжнародним, оскільки він здійснюється   у рамках виконання польсько-українського освітнього проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет – школа». Проект є результатом співпраці Міністерства освіти і науки України, Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань. Його співорганізаторами є Варшавський університет та Ягеллонський університет у Кракові, Фундація  «ArtesLiberales» (Варшава, Польща), Спілка ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики». Один із наукових керівників «Школи успішного менеджера освіти» – Алла Олексіївна Клочко  – у листопаді 2018 року успішно пройшла стажування за цим проектом на базі Варшавського та Ягеллонського університетів, котре включало в себе курс тренінгів та індивідуальних консультацій з провідними польськими науковцями та експертами в галузі освіти і науки.

У роботі Школи беруть участь 25 педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, які вже є членами адміністрації закладів освіти або включені до кадрового резерву.

Основна мета проекту полягає в тому, щоб сприяти підготовці кадрового резерву до ефективної роботи в умовах інноваційних змін, зокрема, до роботи по реалізації Концепції Нової Української школи, розвиваючи у менеджерів освіти інноваційні стилі управління, формуючи соціальні компетенції, які мають відношення до розвитку лідерських якостей, спілкування з людьми, розвитку соціального інтелекту, впливу на людей,  формування команди, самоефективності та самоменеджменту, психологічних основ підготовки та реалізації освітніх проектів та ін.  

У рамках першого модулю «Управління змінами в освітній організації» було проаналізовано ряд  питань, які стосувалися: сутності змін; особливостей інноваційних змін; основних адміністративних та психологічних викликів, які виникають в процесі введення змін; психологічних причин опору персоналу освітніх організацій змінам; аналізу основних управлінських та психологічних складових та етапів успішного введення змін;  дослідженню власних психологічних характеристик,  які впливають на сприйняття та реалізацію змін та ін. Особлива увага була приділена  розробці та обговоренню  конкретних психолого-управлінських ситуацій, які відображали  виклики в процесі введення змін  у конкретних освітніх організаціях та відпрацюванню алгоритму успішного введення змін.

Основними формами роботи стали: міні-лекції; «криголами»; робота в малих групах; презентація творчих завдань; міжгрупове обговорення; психологічні практикуми; презентація даних емпіричних досліджень, проведених тренерами Школи в  освітніх організаціях; презентація психологічної літератури по проблемі; аналіз управлінських ситуацій,  обговорення дизайну домашніх творчих завдань, які будуть виконуватися учасниками Школи в їх педагогічних колективах та ін. Слід зазначити, що реалізація названих інтерактивних форм відбувалася  в дуже активній, ініціативній, і разом з тим, в партнерській атмосфері.  Особливого настрою учасникам  «Школи успішного менеджера освіти» додало те, що заняття відбулося в Білоцерківському навчально-виховному комплексу «Казка», одному із інноваційних закладів міста, де учасники школи змогли познайомитися з реальними підходами і технологіями   впровадження ідей Концепції Нової Української школи.

Дякуємо всім організаторам та учасникам «Школи успішного менеджера освіти» за активність і зацікавленість у  відкритті Школи та проведенні її першого модулю.

Особливі слова вдячності начальнику управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрію Федоровичу Петрику, заступнику начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Вікторії Анатоліївні Барановій та директору БНВК «Казка» Олені Миколаївні Золотаренко за підтримку в реалізації проекту.

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ