Укр. Укр.

Eng. Eng.Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях» (15 березня 2019 р., м. Київ)


15 березня 2019 р. в рамках Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2019» відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях».
Організаторами конференції виступили Національна академія педагогічних наук України, лабораторія організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці, Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».


В роботі конференції прийняли участь понад 60 працівників науково-дослідних інститутів, викладачів вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти, керівників та практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів із різних регіонів України.

На конференції виступили з науковими доповідями наукові співробітники лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, працівники Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та члени Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Проблематика конференції охоплювала досить різновекторний спектр проблем, пов’язаних з діяльністю освітніх організацій в умовах соціальної напруженості.

По-перше, висвітлювались проблеми, пов’язані з діяльністю вищих навчальних закладів в умовах соціальної напруженості. Наприклад, «Перфекціонізм науково-педагогічного персоналу вищої школи як вияв напруженості в освітніх організаціях»,  доповідач - Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у м. Києві).

Окрім того, аналізувались проблеми, пов’язані з діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, «Формування толерантності освітнього персоналу як умова  попередження та подолання соціальної напруженості в організації», доповідач - Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук,старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці.

Окрему увагу в роботі конференції було приділено висвітленню прикладних розробок з проблеми. А саме представлено тренінг «Роль організаційної культури закладів освіти у зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників», доповідач Заіка Інна В’ячеславівна, практичний психолог Новосилківської ЗОШ I-III ступеня Києво-Святошинсього району Київської обл., психолог-консультант Центру розвитку та здоров’я «Колосім’ї» (Київська філія), науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. А також презентована «Технологія підготовки освітнього персоналу закладів середньої освіти до роботи в умовах соціальної напруженості», доповідач Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Організатори конференції висловлюють подяку Національній академії педагогічних наук України, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, організаціям-партнерам, організаторам Виставки за сприяння та підтримку в проведенні заходу.

 

 


pdf file

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ