Укр. Укр.

Eng. Eng.III Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології


Організаційна та економічна психологія є одним із потужних напрямків розвитку психологічної науки в Україні.


Свідченням тому є, зокрема, той факт, що  представники цього напрямку в Україні регулярно збираються на конгреси з організаційної та економічної психології, презентуються свої розробки, як в сфері академічної, так і прикладної психології, обмінюються досвідом, емоціями, ідеями, визначають  перспективи подальшого розвитку.

Місцем для таких зібрань  вже втретє обрано  м. Кам’янець-Подільський, де 20–22 червня 2019 р., відбувся IIIВсеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології.

Організаторами конгресу виступи: Інституту психології  імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка(факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології),Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП)

Обрання цього міста не є випадковим, тому що саме в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка   ще на перших етапах становлення організаційної та економічної психології в Україні захищено 4 кандидатські дисертації з організаційної та економічної психології, саме тут діє потужний осередок УАОППП. Окрім того, суттєвим є і те, що м. Кам’янець-Подільськийпритягує своєю неймовірною красою та історично-культурними пам’ятками.

Основними  формами професійної співпраці роботи на конгресі стали: пленарне засідання, секції, круглий стіл, майстер-класи.

Конгрес відкрила президент УАОППП, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка, яка розкрила  основну мету конгресу, означила основні організаційно-змістовні вектори проведення конгресу. Також було окреслено «професійну» і «територіальну» географію учасників конгресу.

З привітальним словом  виступив Іван Конет, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який розкрив історію розвитку університету, сучасний стан активності університету, проаналізував основні форми взаємодії Університету  з Інститутом психології  імені Г. С.Костюка НАПН України.

З відеозверненням до учасників Конгресу звернувся Сергій Максименко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, який окреслив особливості  розвитку організаційної та економічної психології в Україні, її основні етапи  становлення та актуальні завдання.

Слова привітання також висловив Вячеслав Биковець, перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, який наголосив на тому, що Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) є колективним членом та партнеромСпілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, а також розкрив основні форми взаємодії двох громадсько-професійних асоціацій.

На пленарному засіданні були представлені такі наукові доповіді:

-Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції «Нова українська школа» (академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Максименко; член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка; доцент, кандидат психологічних Оксана Креденцер, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України);

-Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях (член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України);

-Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку малого підприємництва   в Україні (Вячеслав Биковець, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України);

-Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психолого-управлінський аспект (професор,доктор психологічних наукОлена Бондарчук, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

-Зміни в організації: проблеми теорії та практики (доктор психологічних наук Петро Власов,Інститут прикладноїпсихології«Гуманітарний центр»);

-Зміст, структура,організаційно-психологічнічинники та умови формування толерантностіосвітнього персоналу (кандидат психологічних наук Кіра Терещенко,Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).

Також було проведено секційні засідання з організаційної та економічної психології, де було представлено велику кількість наукових презентацій докторантів, аспірантів, викладачів  університетів, психологів- консультантів.

Велику зацікавленість в учасників конгресу викликав круглий стіл «Організаційна та економічна психологія в Україні: досягнення, проблеми, перспективи розвитку в міжнародному контексті» (модератори – Люмила Карамушка, Оксна Креденцер). Під час проведення круглого столу було проаналізовано основні  досягнення розвитку організаційної та економічної психологія в Україні за період після IIВсеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (2015 р.). Також представлено основні напрямки міжнародної співпраці УАОППП, зокрема, висвітлено основні ідеї, які були представлено на 19 Європейському конгресі з організаційної психології та психології праці, який відбувся в Туріні в кінці травня цього року, які висвітлили  учасники конгресу в Туріні (Петро Власов, Людмила Карамушка, Ганна Кисельова, Оксана Креденцер, Катерина Лоленко). Окрім того, відбулося активне обговорення проблем та перспектив розвитку  вітчизняної організаційної та економічної психології.

 

Програма Конгресу також включала 8 майстер-класів з актуальних  прикладних проблем психологічного управління організаціями та діяльності персоналу:

- «Глибинне інтерв'ю – метод аналізу і корекції задуму організації»(Петро Власов, доктор психологічних наук, директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний Центр»);

-«Психологія управління педагогічними працівниками в освітніх округах» (Алла Вознюк, доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

-«Професійна кар’єра і психологічне здоров’я особистості: чому іколивиникають протиріччя між ними?» (Людмила Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, президент УАОППП);

-«Прийняття колективних управлінських рішень: ресурси та обмеження» (Оксана Креденцер,кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП);

-«Трансформаційні психологічні ігри: презентація, досвід, практика» (Олена Щіпановська, кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора по персоналу ТОВ Грандіс Уніо);

-«Психологія розвитку креативного мислення та техніки креативності»

(Валентина Лагодзінська, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП);

-«Семантика впливає інтер'єру: вплив інтер'єру на поведінку споживачів» (Анна Кисельова, кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту прикладної психології «Гуманітарний Центр»);

-«Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій» (Лариса Бахмутова, науковий співробітник Державної установи «Національний антарктичний науковий центр» МОН України, аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України)

 

Також важливою складовою Конгресу було проведення зборів  членів УАОППП, де було відзначено Подяками керівників  місцевих осередків УАОППП, вирішено ряд організаційних питань діяльності УАОППП, визначено низку актуальні її завдань.

 

Під час закриття Конгресу було підведено результати його основних фор активності, прийнято резолюцію щодо основних завдань та форм їх реалізації розвитку організаційної та економічної психології в Україні,  вручено  Сертифікати його учасникам.

Відповідно до програми Конгресу, його учасникам було запропоновано багато різних форм неформального спілкування, які гармонійно доповнювали офіційне спілкування: святковий фуршет та дискотека; екскурсії по м.Кам’янець-Подільському та його знаменитій фортеці; відвідування Чернівецького університету імені Юрія Федьковича; оглядова екскурсія по м. Чернівці та ін.

В цілому, атмосфера конгресу була виражено професійною, надзвичайно динамічною та партнерською, орієнтувала на професійний та особистісний розвиток його учасників. І не дивлячись на страшенну спеку, ефективно сприяла досягненню мети та завдань Конгресу. 

З детальною програмою та збірником тез виступів Конгресу можна ознайомитись на сайті УАОППП. 

http://uaoppp.com.ua/files/pdf/programa_last_1560937559.pdf

http://uaoppp.com.ua/files/pdf/red_zbirnyk_congress_maket-szhatuj_1560346326.pdf

Дякуємо всім учасникам Конгресу, науковому та організаційному комітетам конгресу, керівництву  Інституту психології  імені Г. С. Костюка НАПН України та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за організацію та сприяння у проведенні цієї знакової події у розвитку організаційної та економічної психології в Україні.

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ