Укр. Укр.

Eng. Eng.Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення»


24 жовтня 2019 р. в рамках ХІ Міжнародної виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Х Міжнародної виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення».


Організаторами конференції  стали: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, зокрема, лабораторія організаційної та соціальної психології, Комунальний заклад Сумський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці.   

 

Конференція стала однієї із  форм давньої професійної співпраці, яка існує між  названими інституціями (науково-дослідним інститутом, інститутом післядипломної педагогічної освіти та громадсько-професійною організацією).

 

У проведенні конференції також взяли участь організації-партнери:ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,Київськийуніверситет імені Бориса Грінченка, Комунальнийнавчальнийзаклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»та ін.).

 

Головою наукового комітету виступив  академік Сергій Дмитрович Максименко. Координаторами конференції стали: член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка та доктор психологічних наук, доцент Алла Вознюк.

 

Слухачами конференції стали практичні психологи та педагогічні працівники,  студенти-магістри, аспіранти, викладачі закладів вищої освіти, наукові працівники (мм. Київ, Суми, Сумська обл. та ін.).

 

Програма конференції передбачала презентацію наукових розробок, які сприяли осмисленню сутності психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій та підходам до його діагностики та забезпечення, і  мали виражений практично орієнтований характер. Було висвітлено інноваційний досвід доповідачів конференції щодо навчання освітнього персоналу та психологів  з проблеми психологічного здоров’я, який буде корисний для діяльності освітніх установ в контексті реалізації ідей Концепції «Нової «Української школи» та гуманізації освітнього простору.

 

Було представлено або проанансовано, зокрема, такі науково-практичні розробки:

 

Стиль життєдіяльності  та проблеми психологічного здоров’я освітнього персоналу

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України»

 

Тренінгова програма «Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу»: зміст, структура, основні інтерактивні техніки

Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Розвиток психологічного здоров’я педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти

Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Розвиток емоційно-регулятивної компетентності – запорука психології здоров’я  педагога

Гільова Лариса Леонідівна, старший викладач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Діагностика перфекционізму, трудоголізму та прокрастинації в контексті дослідження психологічного здоров’я

Презентація методичного посібника «Методики дослідження перфекционізму, трудоголізму та прокрастинації особистості»

Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Самоефективність персоналу освітніх організацій як основа забезпечення психологічного здоров’я 

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Розвиток толерантності як умова забезпечення психологічного здоров'я персоналу закладів освіти

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Програма забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій Київської області

Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

 

Роль креативності в забезпеченні психологічного здоров’я освітнього персоналу

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Особливості прийняття управлінських рішень в контексті забезпечення психологічного персоналу освітніх організацій

Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Розвиток емоційно-регулятивної компетентності – запорука психології здоров’я  педагога

Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Дякуємо за сприяння  в організації та участі в конференції    компанії «Виставковий Світ», Міністерству освіти і науки України, Національній академії педагогічних наук України.

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ