Укр. Укр.

Eng. Eng.Майстер-клас «Типологія DISC як інструмент формування команди»


28 жовтня 2019 року в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України в рамках серії семінарів «Технологія роботи організаційних психологів», зорієнтованих на аналіз актуальних психологічних проблем в організації, пошуку адекватних технологій їх вирішення, та сприяння взаємодії психологів, які працюють в академічній та практичній сфері, відбувся майстер-клас «Типологія DISC як інструмент формування команди».


Майстер-клас організовано Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) спільно з лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, Інститутом людини Київського університету імені Бориса Грінченка і тренінговим центром T-Update. 

Майстер-клас провела  Неля Лебідь (Nelia Lebid) – к. психол. н., доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тренер, фасилітатор, співзасновниця тренінгового центру T-Update.

Під час майстер-класу було обговорено  зміст та особливості типології DISC  як 4-секторної поведінкової моделі для дослідження поведінки людей в оточуючому їх середовищі або в певній ситуації.

Було зазначено,  що розробником цієї типології є американський психолог,PR-спеціаліст  Вільям Марстон, винахідник детектора брехні, який в 1928 р. опублікував книгу «Емоції нормальних людей»  Він розглядав поведінку людей за двома напрямками - схильності бути активними або пасивними залежно від свого сприйняття навколишнього середовища як антагоністичного або сприятливого. Було наголошено, що при оцінці поведінки людини виділяють чотири аспекти, які говорять про переваги людини в асоціаціях слів, які зашифровані в назві моделі – DISC: 

-D — (Dominance)  «Домінування» : як людина реагує на проблеми і виклики?

-I — (Influence)  «Вплив» : як людина взаємодіє, впливає на оточуючих?

-S — (Steadiness) «Сталість» : як людина реагує на зміни?

-С — (Compliance) «Відповідність» : як людина дотримується правил?

На майстер-класі  було використано такі техніки: міні-лекція, розподіл учасників на групи за певним критерієм (на основі самооцінки кожним учасником приналежності до певного типу поведінки),  робота в малих групах (аналіз кожним учасником  своїх особливостей поведінки та виділення спільних характеристик поведінки), міжгрупове обговорення особливостей поведінки представників кожного типу та ін.

Окрему групу питань становило аналіз основних напрямків використання даної технології та відповідного діагностичного інструментарію для вирішення актуальних завдань в організації: відбору персоналу для вирішення певних професійно-функціональних завдань, формування команд, ефективного управлінського спілкування та взаємодії  та ін.

Також обговорювалися співвідношення даної типології з типологією основних ролей в команді (за Белбіном), можливості використання   діагностичного інструментарію (розробленого на основі моделі DISC), бланкового та електронного варіантів,  в діагностичній та консультативній практиці організацій  та для наукових досліджень та ін.

Дякуємо автору майстер-класу Нелі Лебідь, керівнику УАООПП м. Києва Тамарі Грубі, лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Виконавчій дирекції УАОППП за проведення майстер-класу.

Більш детально про типологію DISC див.:

-W.M.Marston. Emotions of Normal People. TTI International, 2012. - ISBN 978-0-9707531-6-8

-БіллJ Боннстеттер, Judy І. Suiter. - УніверсальнамоваDISC. Довідковекерівництво(14 видання). - 2011, TTI International. - ISBN 978-0-9707531-4-4

-https://uk.wikipedia.org/wiki/DISC_(психологія)

 

 

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ