Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення


матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Н.М. Бендерець, А.М. Шевченко, О.В. Креденцер. Київ – Біла Церква, 2020. 130 с.


Рецензенти:

Сердюк Л.З., доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології особистості ім. П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

Бачинська Є.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

 

За науковою редакцією:

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Н.М. Бендерець, А.М. Шевченко, О.В. Креденцер

 

Редакційна колегія: С.Д. Максименко, академік НАПН України,доктор психологічних наук, професор; Л.М. Карамушка, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Н.М. Бендерець, кандидат педагогічних наук; А.М. Шевченко, кандидат психологічних наук; О.В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент; В.М. Івкін,кандидат психологічних наук, доцент; С.В. Ковальова, кандидат педагогічних наук, доцент; О.С. Ковальчук; В.І. Лагодзінська, кандидат психологічних наук; О.В. Матушевська; Д.І. Пащенко, доктор педагогічних наук, професор; К.В. Терещенко, кандидат психологічних наук.

 

Збірка відображає найбільш актуальні проблеми та технології забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19та у «звичайних» умовах діяльності організацій.

 Збірка розрахована на науковців, аспірантів, викладачів вищої школи та системи післядипломної освіти, менеджерів та персонал організацій, організаційних та економічних психологів-консультантів, усіх, хто цікавиться сучасним станом розвитку організаційної та економічної психології.


pdf file

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ