Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Арефнія С.В., Бочелюк В.Й. Профілактика та корекція професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади: монографія. К. 2018Монографію присвячено проблемі профілактики та корекції професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади в умовах соціальних змін, які відбуваються в сучасному українському суспільстві.

У першому розділі монографії розкриваються теоретико-методологічні підходи до проблеми професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади. Особлива увага приділяється проблемі професійного вигорання в контексті сучасних концепцій професіогенезу та визначається специфіка професійної діяльності державних службовців, окреслюються психологічні, організаційні чинники формування їх професійного вигорання. Також у цьому розділі окреслюється концептуальна модель профілактики та корекції професійного вигорання у державних службовців законодавчого органу влади.

Другий розділ монографії присвячений емпіричному дослідженню феномена професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади. У ньому розкриваються організаційно-методичні засади профілактичної та корекційної роботи з державними службовцями законодавчого органу влади, методи і процедури дослідження професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади, а також особливості професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади.

Третій розділ монографії присвячений експериментальному  дослідженню психологічних засобів профілактики та корекції професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади. У ньому автори визначають організаційно-методичні засади профілактичної та корекційної роботи з державними службовцями законодавчого органу влади та надають програму психологічної корекції та профілактики професійного вигорання державних службовців. В цьому розділі проводиться аналіз результатів апробації програми психологічної корекції та профілактики професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади.

У висновках надаються результати емпіричного та експериментального досліджень корекції та профілактики професійного вигорання державних службовців.

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ