Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Опубліковано випуск № 4 (21), 2020 наукового журналу "Організаційна психологія. Економічна психологія".


Наукові редактори: Сергій Максименко, Людмила Карамушка.
Відповідальний секретар: Оксана Креденцер.
Координатори: Кіра Терещенко, Володимир Івкін.

Засновники журналу - Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці.


DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21

Науковий журнал "Організаційна психологія. Економічна психологія" проіндексовано у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus International (since 2015), Google Scholar (since 2016), Academic Resource Index (Research Bib) (since 2016), World Catalogue of Scientific Journals (since 2019)

У цьому номері журналу опубліковані статті, в яких висвітлені результати інноваційних емпіричних досліджень з актуальних напрямків організаційної та економічної психології:

Бондарчук Олена, Пустовалов Іван. Психологічні особливості орієнтації учнів підліткового віку на лідерство залежно від типу закладу загальної середньої освіти, 7-17

DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.1

Брюховецька Олександра.Комунікативна толерантність як складова лідерських якостей керівників освітніх організацій, 18-27

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.2

Горішня Катерина. Дослідження досвіду соціально-психологічної реадаптації українських ветеранів: повернення до мирної професії, 28-38

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.3

Довгань Наталія.Методи і організація емпіричного дослідження соціокультурної взаємодії поколінь, 39-49

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.4

Карамушка Людмила, Креденцер Оксана, Паршак Олександр. Основні тенденції розвитку психології грошей у зарубіжній та вітчизняній психології, 49-59

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.5

Клименко Наталія. Комплекс методик для дослідження особистісно-професійних стилів поведінки як чинника ставлення жінок до грошей, 60-73

DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.6

Клочко Алла.Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін: зв’язок із характеристиками організації,73-81

DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.7

Паршак Олександр.Тренінгова програма «Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних організацій»,82-96

DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.8

Савченко Олена, Хтей Софія. Методика діагностики аспектів споживацької поведінки студентів, 96-109

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.9

Снігур Юлія. Зв’язок активності та оптимізму керівників закладів середньої освіти з копінг-стратегіями, 110-117

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.10

Чаусова Тетяна. Внутрішня свобода як ціннісна основа розвитку здатності до лідерства майбутніх психологів, 118-127

DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.11

Із усіма випусками журналу та вимогами до оформлення статтей можна ознайомитися на сайті

http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep

Дякуємо за співпрацю з нашим журналом!!!

Чекаємо статей,  в яких буде представлено нові  результатидосліджень в сфері організаційної та економічної психології!!!

Приймаються статті в наступні номери журналу.

Процедура рецензування статей вказана на сайті журналу…

 

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ