Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.I Всеукраїнська науково-практична конференція ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ: КОНСТРУКТИВНІ ФОРМИ ТА ДЕВІАЦІЇ


18-19 листопада 2021 року кафедрою педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі КНЕУ) спільно з лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України було проведено I Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Економічна поведінка молоді: конструктивні форми та девіації», присвячену 115-річчю КНЕУ.


Програма конференції

Збірник конференції

Метою конференції було обговорення ключових проблем, пов’язаних з формуванням та корекцією економічної поведінки молоді у сучасних соціально-економічних умовах, з розробкою сучасних засобів діагностики та дослідження різних аспектів та форм економічної поведінки, обмін досвідом щодо способів підвищення економічної грамотності в умовах навчального процесу та оптимізації соціально-психологічних умов функціонування та розвитку організацій.

Організаційний комітет Конференції:

ЦИМБАЛЮК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА, доктор економічних наук, професор, декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АРТЮШИНА МАРИНА ВІТАЛІЇВНА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

САВЧЕНКО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Співорганізатори Конференції:

КАРАМУШКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, член координаційного комітету Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP), національний представник України в Міжнародній Асоціації з проблем наукових досліджень у сфері економічної психології (IAREP).

КРЕДЕНЦЕР ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У конференції взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, викладачі, науковці, молоді вчені та психологи-практики.

На конференції розглядалися питання дослідження соціально-економічних стосунків та економічної поведінки особистості, технології формування та корекції відхилень (ненормативної поведінки) у проявах економічної поведінки молоді, соціально-економічні вектори поведінки персоналу організацій, актуальні проблеми збереження психічного здоров’я молоді в нових соціально-економічних умовах.

18 листопада були проведені пленарне засідання, лекції та творчі майстерні провідних запрошених вчених та практиків, засідання секцій за напрямками конференції.

На пленарному засіданні були заслухані вітальні промови організаторів та гостей конференції, здійснена презентація проєкту «Економічна поведінка молоді: очима студентів-першокурсників» студентами-психологами 1 курсу, 2 групи. Також було презентовано лекції та творчі майстерні провідних вчених та практиків, ворк-шопи та майстер-класи, що проводилися психологами-практиками, а також студентами-магістрами другого року навчання освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна психологія».

У подальшій роботі конференції були проведені лекції та творчі майстерні провідних запрошених вчених та практиків:

  1. Лекція «Соціальні компетентності: сутність, види, психологічні технології розвитку»- Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, член координаційного комітету Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP), національний представник України в Міжнародній Асоціації з проблем наукових досліджень у сфері економічної психології (IAREP).
  2. Лекція «Прокрастинація як поведінка уникання»- Дворник Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, в.о. завідувача Лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

3. Майстерня практика«Психологічне благополуччя особистості як фокус практичної діяльності психолога» - Кушмирук Євгенія, консультант позитивної психотерапії, член Української асоціації позитивної психотерапії, Української спілки психотерапевтів та Асоціації EMDR в Україні, старший викладач кафедри психосоматики та психологічної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

4. Майстерня практика «Психодіагностичні особливості практичної діяльності психолога в організації» - Бражко Дмитро, практикуючий психолог-психотерапевт в методі когнітивно-поведінкової терапії, начальник відділу кадрів та психолог ТОВ "Центуріон Трейд" (м.Київ)

Надалі були проведені засідання секцій за напрямками конференції.

19 листопада були проведені ворк-шопи та майстер-класи психологів-практиків, а також магістрівдругого року навчання освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна психологія», зокрема:

1. Майстер-клас «Сором як феномен соціалізації» (Олена Арсірій - акредитований гештальт-терапевт ВОППГП, дипломований психолог, екзистенціальний терапевт, супервізор. Спеціалізації: «Робота з кризами і травмами», «Арт-терапевтичні методи», «Робота із сексуальністю», «Терапія та коучинг організацій»; Сергій Болдирєв - психолог, акредитований гештальт-терапевт ВОППГП, супервізор. Спеціалізації: «Екзистенціальний підхід в гештальт терапії», «Гештальт-терапія організацій», «Робота з групами в гештальт-терапії»).

2. Ворк-шоп «Дилема прийняття рішення»  (Калюк Олександра та Лисенко Ксенія – магістри другого року навчання освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна психологія» КНЕУ)

3. Ворк-шоп «Прийняття управлінського рішення» (Мирошник Давід та Малюков Родіон – магістри другого року навчання освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна психологія» КНЕУ)

4. Майстер-клас «Демонстрація просторової роботи з метафоричними картами в індивідуальному консультуванні (клієнтський випадок: аналіз економічної поведінки)» (Мирончук Юлія – магістр другого року навчання освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна психологія» КНЕУ).

5. Ворк-шоп «Думки. Емоції. Поведінка»  (Ращенко Анна – магістр другого року навчання освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна психологія» КНЕУ).

На заключному засіданні були підбиті підсумки конференції, надана оцінка проведеного заходу, обговорені завдання з подальшої роботи.

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ