Укр. Укр.

Eng. Eng.Про участь членів УАОППП в 21 Європейському конгресі з психології праці та організаційної психології


24-27 травня 2023 року в м. Катовіце (Польща) відбувся 21 EAWOP Congress (21 Європейський конгрес з психології праці та організаційної психології). Організатором конгресу виступила Європейська асоціація психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP).


Цей конгрес був першим після  вимушеного призупинення проведення наукових конгресів у цій сфері психології із-за пандемії (19-ий конгрес відбувся у Туріні у 2019 році, а 20-ий конгрес, який мав проходити у 2021 року  у Глазго, і  який готувався майже два роки, було відмінено напередодні самого конгресу). 

Отож конгрес в Катовіце був особливим. Він символізував відродження «реальних» зустрічей професіоналів у сфері організаційної психології та продовження їх активної роботи над осмисленням та вирішенням актуальних  «сьогоднішніх» та «майбутніх» психологічних проблем роботи в рамках діяльності сучасних організацій. Тому недаремно основна  ідея конгресу була відображена в таких словах: «Thefutureisnow: thechangingworldofwork”.

У конгресі взяло участь майте 1700 учасників з різних  країн Європи та з  інших країн (Канада, Нова Зеландія тощо).  

Було проведено величезну кількість різних видів  наукової активності: 162 наукові усні сесії (зроблено 609 виступів), 121 симпозіум (зроблено 494 виступи та 44 дискутанти), 160 постерів,  24 воркшопів (550 учасників), більше 20 запрошених виступів і панелей та ін.

Конгрес характеризувався високим рівнем професіоналізму, організації і був «пронизаний» теплотою дружніх професійних стосунків.

 Президент Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці (УАОППП) академік Людмила Карамушка та члени Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці доктори психологічних наук Оксана Креденцер та Кіра Терещенко, які є науковими співробітниками Інституту психологіі імені Г.С.Костюка НАПН Украіни, взяли активну участь у роботі конгресу.

24 травня 2023року українські дослідниці на наукових усних сесіях  з проблеми стресу та благополуччя  представили наукові виступи-презентації «Managers and employees’ coping styles in the context of the war in Ukraine»(LiudmylaKaramushka, OksanaKredentser, KiraTereshchenko) та «Comparative analysis of the mental states of different professional and social groups in Ukraine in the conditions of war»(KiraTereshchenko, LiudmylaKaramushka, OksanaKredentser, VolodymyrIvkin, ValentynaLagodzinska, OleksandrKovalchuk), в яких було проаналізовано відмінності між копінг-стратегіями менеджерів та керівників організацій та їх зв’язок із показниками психічного здоров’я обох груп, а також здійснено порівняльний аналіз негативних психічних станів у різних професійних та соціальних груп населення під час війни в Україні. Дослідження було виконано в рамках наукової теми лабораторії організаційної та соціальної психології.

24 травня та 25 травня 2023 року члени Виконавчої дирекції УАОППП  взяли участь в EAWOP Constituent Council Meeting 2023та  Генеральної асамблеї EAWOP, під час роботи яких представники національних асоціацій з організаційної психології та психології праці обговорили ряд важливих питань діяльності та  EAWOP  Зазначимо, що УАОППП вже 18 років має статус  EAWOP Constituent.

У 21 EAWOPCongress також взяли участь керівники та члени Харківського регіонального осередку УАОППП (доктор психологічних наук Петро Власов, кандидат філологічних наук Анна Кисельова. ТатянаСвердленко, Олена Іванова, Юрій Свердленко), які також представили на конгресі свої цікаві науково-прикладні розробки у вигляді усних та постерних презентацій.

Члени Виконавчої дирекції УАОППП подякували Президенту EAWOP Annemarie Hiemstra,  Президенту конгресу, Президенту Польської асоціації організаційної психології  Barbara Kożusznik,   керівнику оперативної групи конгресу Barbara Smorczewska та Італійській асоціації організаційної психології за  психологічну підтримку УАОППП в період війни та спонсорську підтримку участі українських психологів в 21 EAWOP Congress. Було обговорено ряд напрямків подальшої співпраці, спрямовані на підтримку України у цей важкий час.

Все буде Україна!

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ