Укр. Укр.

Eng. Eng.Рекомендації ІV Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в умовах війни: основні завдання та напрямки діяльності» (23-24 листопада 2023 року, м. Київ)


Позитивно оцінити основні напрямки та форми роботи Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) щодо надання психологічної допомоги персоналу організацій, військовим та населенню під час війни, що знайшло відображення в численних наукових виступах та майстер-класах, проведених членами УАОППП під час конгресу.
У результаті активного обговорення представлених виступів та майстер-класів та врахування наявного професійного досвіду з означеної проблеми учасниками конгресу прийнято такі основні рекомендації для членів УАОППП та всіх зацікавлених психологів:


          На рівні наукових досліджень:

         1. Активно продовжувати наукові дослідження з проблеми психологічнихособливостейдіяльності організацій та персоналу в умовах війни.

         2. Продовжувати вести рубрику «Психологія війни» у фаховому журналі МОН України (категорія Б) «Організаційна психологія. Економічна психологія», одним із засновників якого є  УАОППП.

         3. Інтенсифікувати роботу щодо представлення результатів наукових досліджень у наукових виданнях, що індексуються у Scopusта WebofScienceCoreCollection.

         4. Продовжувати представляти результати наукових досліджень з психологічних особливостей діяльності організацій в умовах війни на наукових форумах з організаційної психології (конгресах, конференція, семінарах та ін.) в Україні.

         5. Активно и представляти результати наукових досліджень з психологічних особливостей діяльності організацій в умовах війни на наукових форумах з організаційної психології (конгресах, конференція, семінарах та ін.) за кордоном.

         6. Інтенсифікувати роботу щодо впровадження наукових розробок  в психологічну практику.

         На рівні психологічних практики:

         7. Продовжити серію  навчальних вебінарів для членів та членкинь УАОППП з проблеми психологічного забезпечення діяльності  організацій під час війни.

         8.  Створити умови для більш активного обміну досвідом членів та членкинь УАОППП щодо  використання діагностичних методик та проведення тренінгових програм з персоналом організацій під час війни (через організацію  серії науково-практичних семінарів «Технологія роботи організаційних психологів в умовах війни»).

         9. Продовжувати підготовку методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників з  підтримка та забезпечення психічного здоров’я та благополуччя персоналу організацій для організаційних та економічних психологів, керівників та працівників організацій, які працюють в різних соціальних сферах (державне управління, промисловість, бізнес, освіта; медицина та ін.).

          10. Активно продовжувати роботу щодо психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах війни (продовжувати психологічне навчання   керівників та керівниць, педагогічних працівників та працівниць щодо діяльності в умовах війни, створення умов для навчання дітей з різним травмнівним досвідом тощо).

         11. Сприяти створенню соціально-психологічнихумов забезпечення діяльності підприємництва та бізнесу в умовах війни, розвиткусоціального підприємництва.Активно взаємодіяти у цьому контексті з

         12. Продовжувати активно надавати роботу щодо психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні.

         13. Продовжувати реалізацію проєкту «Соціально-психологічна підтримка українців в Німеччині»(проводити індивідуальні психологічні консультації; групи психологічної підтримки, інтервізійні групи та ін.).

         14.  Продовжити обмін досвідом психологів, які працюють з українцями та українками, які опинились за кордоном під час війни в різних країнах (Австрія, Німеччина, Польща та ін.).

         15. Активно долучатись до надання  психологічної допомоги  пораненим учасникам та учасницям бойових дій  в реабілітаційних центрах та військових госпіталях.

         16.  Взяти активну участь у реалізації програм щодо  адаптації ветеранів та ветеранок війни в організаціях після їхнього повернення з фронту.

         17. Активізувати участь членів  та членкинь УАОППП в загальнонаціональних та локальних програмах з підтримки психічного здоров’я населення.

         18. Проводити заходи щодо профілактики професійного вигорання  членів  та членкинь УАОППП (проводити тренінги, групи психологічної підтримки

         19.  Активно презентувати науково-практичні розробки членів  та членкинь УАОППП  в «Інформаційному бюлетені» УАОППП,  в соціальних мережах, освітніх виставках, бібліотеках тощо.

         20. Підтримувати активність місцевих осередків УАОППП щодо проведення науково-практичних заходів  з проблеми психологічної допомоги персоналу організацій та населенню в умовах війни.                                                                                     

      

         

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ