Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ VI ТА VII МІЖНАРОДНИХ ТРЕНІНГІВ-СЕМІНАРІВ З ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


16 травня відбувся VI Міжнародний тренінг-семінар «Робота з конфліктами» («Dealing with Conflicts»)
17 травня відбувся VII Міжнародний тренінг-семінар «Роль консультанта» («Consultant’ Role»).


 

16 травня відбувся VIМіжнародний  тренінг-семінар «Робота з конфліктами» («Dealingwith  Conflicts»).  Окрім співробітників лабораторії організаційної психології, її аспірантів та наукових кореспондентів, у ньому взяли участь представники декількох регіонів України, які працюють у сферах науки, освіти та бізнесу (Алчевськ, Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільський, Сімферополь, Київ, Київська обл.  та ін.).

Слід підкреслити, що інформаційно-пізнавальна частина презентації У. Шмідт-Брассе  вміщувала декілька смислових блоків. Після визначення поняття було представлено один із підходів до фаз конфлікту (фаза невротизації, фаза неврозу та патологічна фаза), детально розглянуто різні його види  та запропоновано проілюструвати кожен з них у малих групах. Важливою частиною цього тренінгу-семінару був аналіз тих негативних почуттів, які виникають у випадках «холодного» та «гарячого» конфліктів, а також способів розпізнавання  латентного конфлікту. 

         З цікавістю учасники тренінгу-семінару відповідали на запитання опитувальника Томаса-Кілмена, який вивчає п’ять типів поведінки в конфлікті залежно від орієнтації на власні інтереси респондента  та орієнтації на інтереси інших людей.  Їм була надана можливість порівняти свої  результати з середніми результатами, отриманими після  широкомасштабного дослідження великої вибірки респондентів.

         Ознайомлення з 9-ступеневою  «Моделлю ескалації конфлікту»                Ф. Гласла, яка включає  загострення, дебати та полеміку, дії (а не слова), створення коаліцій, «втрату обличчя», переслідування тощо стане в нагоді в роботі практичних психологів у випадках беспосердньої взаємодії з людьми, які потребують конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій. 5 кроків такої стратегії − від збору фактів (важливо при цьому  розділяти людей і проблему) і до прийняття спільного рішення, що задовольняє  всіх учасників конфлікту, допомогає сторонам краще почути один одного, зрозуміти  відмінності  позицій та  використати стратегію «виграв-виграв».

Велику зацікавленість аудиторії викликало застосування інтерактивних форм навчання (рольових ігор, роботи в малих групах тощо), завдяки чому відбулося засвоєння основних понять з проблеми та набуття нових операціональних та когнітивних умінь та навичок. Так, наприклад, цікавою була робота в малих групах, спрямована на усвідомлення семантичного поля поняття «конфлікт», пов’язаних з ним почуттів, його негативних та позитивних наслідків.

         17 травня близько 30  представників різних регіонів України стали учасниками VIIМіжнародного тренінгу-семінару «Роль консультанта» («Consultant’ Role»).

Було розглянуто взаємодію замовника консультативної послуги і психолога-консультанта та роль чіткої домовленості щодо тривалості консультації та її кінцевого результату, яка дозволить адекватно передавати та сприймати інформацію, необхідну для консультативного процесу.  Консультування розглядалося як «допомога в самодопомозі». Фокусом організаційного консультування в сучасній психологічній парадигмі  є людина, на полегшення виконання нею певної ролі в організації і спрямований цей процес. 

         Пані Шмідт-Брассе звернула особливу увагу на встановлення інших корпоративних стратегій та створення нових корпоративних структур як  важливих  напрямів  роботи психолога-консультанта.

         Детально було розглянуто п’ять стратегій консультування. За допомогою методу роботи в малих групах учасники тренінгу  вивчили особливості та специфіку кожної з названих стратегій  та засвоїли негативні та позитивні риси кожної з них. Так, наприклад, найбільш оптимальними  були визнані процесуальна стратегія та  так звана «стратегія промоутера», які спрямовані на активізацію усвідомлення клієнтом проблеми та самостійний його вибір найбільш вдалої альтернативи організаційної поведінки. Такі стратегії тісно пов’язані з коучингом і відрізняються тривалим застосуванням і високою ефективністю.

         Як і на попередньому тренінгу-семінарі, увагу було сконцентровано на тих почуттях і станах, які блокують роботу окремих представників менеджменту і персоналу, а також   організації в цілому. Було представлено схеми Леланда Р. Бомона (2007 р.), розуміння яких полегшує роботу з такими негативними феноменами, як звинувачення, провина, острах та «токсичний  сором», які можуть виникати як у керівників, так і у підлеглих за певних організаційних обставин. У. Шмідт-Брассе  наголосила на важливості емоційної компетентності як необхідної складової загальної компетентності організаційного психолога.

         Наприкінці тренінгу-семінару було висвітлено питання про міжкультурні аспекти організаційного консультування та компетенції, необхідні психологу-консультанту для успішної роботи з представниками інших культур.

         Загалом тренінги-семінари були проведені з великим ентузіазмом як з боку  шановної ведучої, так і з боку українських  учасників. Спільне бажання продовжити серію подібних науково-практичних заходів із залученням провідних західноєвропейських психологів  спонукає Українську Асоціацію організаційних психологів та психологів праці до подальшої роботи, спрямованої на поглиблення міжнародного співробітництва, яке, без сумніву, знайде своє втілення і в навчанні вітчизняних психологів, і у спільних  (із нашими європейськими колегами) публікаціях у  поважних зарубіжних виданнях, і в активній участі у міжнародних наукових форумах і проектах.

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ