Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ»


22–23 травня 2008 р. у м. Біла Церква відбулася науково-практична конференція «Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій».


         Конференцію було організовано  спільно лабораторією  організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів, Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці, Центром організаційної та економічної психології. Ця конференція є першою в Україні конференцією  з проблеми психолого-педагогічного  забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

          У конференції взяли участь близько 100 учасників – директори та заступники директорів шкіл, шкільні психологи, працівники вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, наукові співробітники Інститутів АПН України та аспіранти з різних регіонів України.  

       Про актуальність досліджень у сфері організаційного розвитку свідчить кількість виступів, представлених на науковому форумі. Їх було близько 70, тексти у вигляді тез представлені у спеціальному збірнику «Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій: Тези науково-практичної конференції (22–23 травня 2008 р., м. Біла Церква) / За наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Н.І. Клокар. – К.: Науковий світ, 2008.  – 137 с.

      Робота конференції тривала два дні.

     На пленарному засіданні № 1 «Організаційний розвиток: зміст, структура, загальні тенденції»,  виступили: зав. лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, доктор психологічних  наук, професор Л.М. Карамушка (доповіді «Актуальні проблеми дослідження психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій» та «Технологія психологічної підготовки менеджерів та персоналу до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій»), ректор  Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Н.І. Клокар (доповідь «Програма розвитку закладу післядипломної освіти як інструмент реалізації регіональної освітньої політики»), проректор Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів О.В. Чубарук (доповідь «Організаційний розвиток закладів освіти регіону у процесі реалізації дослідно-експериментальної роботи», зав. відділом освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області І.Г. Осадчий (доповідь «Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності», старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, кандидат психологічних наук О.А. Філь (доповідь «Формування конкурентоздатності особистості як важливе завдання організаційного розвитку освітніх організацій». Також було надіслано вітання  з побажанням успішної роботи конференції  С.Д. Максименком  –  академіком-секретарем відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України, директором Інституту психології ім. Г.С. Костюка  АПН України,  доктором психологічних наук, професором. 

         На пленарному засіданні № 2 «Особливості введення змін та організаційного розвитку освітніх організацій у Київському регіоні» виступили: С.М. Сушко, директор Києво-Святошинської районної класичної гімназії Київської області, завідуюча науковою лабораторією особистісно орієнтованого навчання та виховання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (доповідь  «Роль профільного навчання  у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту«Мультипрофіль»);   Ж.Ж. Осипенко,заступник директора з навчально-виховної роботи Києво-Святошинської районної класичної гімназії Київської області (доповідь «Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії»); О.П. Вітюк,  директор спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви Київської області, завідуючий науковою лабораторією інформаційних технологій навчання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (доповідь «Розвиток інформаційно-комунікаційного комплексу як одна із пріоритетних цілей діяльності освітнього закладу»);  Б.М. Смуток,директор гімназії №1 м. Білої Церкви Київської області,завідуючий науковою лабораторією профільного навчання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, та О.П. Кравченко,  заступникдиректора гімназії №1 м. Білої Церкви Київської області (доповідь «Вивчення потреб  клієнтів як умова організаційного розвитку гімназії»); Н.Г. Слободянюк,  директор загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви Київської області, завідуюча науковою лабораторією особистісно орієнтованого навчання та виховання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, та І.В. Луценко,практичний психолог загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви Київської області (доповідь «Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанта проектної діяльності соціального спрямування»); Ю.Ю. Йовбак,директорЩасливського НВК Бориспільського району Київської області, завідуючий науковою лабораторією інтерактивних технологій навчання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, та Н.І. Богдан, І.А. Тригуб,заступники знавчально-виховної роботи Щасливського НВК Бориспільського району Київської області, методисти наукової лабораторії інтерактивних технологій навчання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (доповіді «Вивчення потреб клієнтів освітніх послуг Щасливського навчально-виховного комплексу» та «Аналіз та умови задоволення потреб у сфері спортивної обдарованості»),  Л.М. Некраш, завідуюча центром соціально-педагогічної та психологічної діагностики і моніторингу відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області, методист наукової лабораторії сільської школи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (доповідь «Особливості створення програми розвитку психологічної служби системи освіти сільського району»,В.Д. Гутник, директор ЦТДЮ «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, завідуюча науковою лабораторією позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, А.В. Аносова,методист центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Білої Церкви Київської області, методист наукової лабораторії позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (доповідь «Впровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного навчального закладу») та ін. Особливістю цього пленарного засідання стало те, що на ньому було представлено науково-практичні розробки керівників освітніх закладів та шкільних психологів, членів семінару-тренінгу з проблеми психологічних основ організаційного розвитку, який працював протягом 2007–2008 н. р. в Київському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (наукові керівники тренінгу – співробітники лабораторії організаційної психології Л.М. Карамушка та О.А. Філь).

           Увагу учасників тематичної сесії № 1 було сконцентровано на проблемі управління змінами в освітніх організаціях. Так, наприклад, було  розглянуто питання щодо змісту психологічної готовності та компетентності керівників і персоналу освітніх організацій до управління змінами, особливості  прийняття управлінських рішень щодо введення інноваційних змін, умови формування мотивації працівників щодо введення змін, визначення причин опору змінам в організації та ін. 

        На тематичній сесії № 2 розглядалася роль управлінської команди як важливої умови організаційного розвитку. Розкрито сутність такої команди, рівень психологічної готовності працівників освітніх та інших організацій до роботи в командах, фактори, що впливають на формування управлінської команди.

       Тематичну сесію № 3 було присвячено особливостям мотиваційно-потребової сфери та  міжособистісної взаємодії  працівників освітніх організацій в умовах організаційного розвитку. Значну увагу привернули доповіді щодо консультування для вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами, кар’єрних орієнтацій старшокласників як важливого чинника їх підготовки до майбутньої професійної кар’єри, тенденцій та викликів післядипломної освіти педагогічних працівників, організації ефективної комунікації як важливого ресурсу розвитку освітньої організації.

        І, нарешті, в науковому фокусі  тематичної сесії № 4 були проблеми організаційного розвитку в таких соціальних сферах, як державна служба, промисловість, бізнес, банківська справа, медицина. На секції були представлені дослідження з питань відданості організації, «професійного вигорання»  працівників державної податкової служби України, управління конфліктами як важливого напрямку організаційного розвитку великих торгових організацій, формування кадрового резерву, вияву підприємницької поведінки у процесі введення різних типів змін та ін.

         Слід зазначити, що роботу тематичних сесій було розгорнуто в провідних навчальних закладах м. Біла Церква (спеціалізованій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій;  Державному ліцеї; загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №15 та ін.).  Це надало учасниками конференції можливості  познайомитися з практичним втіленням  розвитку освітніх організацій  м. Білої Церкви. Так, в одному із навчальних закладів учасники секції  обговорили реалізацію концепції інклюзивної освіти (залучення дітей з особливими потребами до навчання поряд зі своїми ровесниками), прослухали доповідь про медіацію конфліктів у навчальному закладі, до якої готують учнів  старших класів. В іншому експериментальному освітньому закладі детально було обговорено те, як учнів залучають до професійного використання інформаційних технологій. При підготовці домашніх завдань учні готують презентації за допомогою програми Power Point, використовують Інтернет-середовище для навчальних цілей.

       На заключному пленарному засіданні виступили: зав. кафедрою психології Університету менеджменту освіти АПН України, кандидат психологічних наук, доцент О.І. Бондарчук (доповідь «Особистісний розвиток керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник розвитку освітніх організацій»), науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України  О.В. Креденцер  (доповідь «Оцінка персоналом освітніх організацій необхідності вияву підприємницької поведінки у процесі введення різних видів змін». Також було обговорено результати роботи секцій, висловлено низку пропозицій та рекомендацій щодо подальшої розробки психологічних та соціально-економічних проблем забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

         Для учасників конференції також була організована екскурсія в дивовижний парк Олександрія, де серед стародавніх дерев вони могли в неформальній ситуації обговорити свої наукові та професійні плани з однодумцями. Також відбувався цікавий вечір учасників конференції, де було продовжено обговорення проблем конференції у неформальних обставинах, встановлено нові контакти, визначено нові напрямки співробітництва між учасниками конференції.

       Слід особливо наголосити,  що проведення цієї  конференції є  результатом спільної результативної діяльності  лабораторії  організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України та Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка триває протягом п’яти років і є прикладом успішної взаємодії науковців та практиків, які разом працюють у  сфері організаційної психології та освітнього менеджменту.

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ