Укр. Укр.

Eng. Eng.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ УАОППП МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «СИНДРОМ “ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У ВЧИТЕЛІВ: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ»


29-30 січня 2004 р. в смт. Пуща-Водиця відбувся міжнародний семінар "Синдром “професійного вигорання” у вчителів: гендерні аспекти".


        Семінар було проведено в рамках реалізації міжнародного проекту "Профілактика та подолання синдрому “професійного вигорання” і здійснення успішної кар’єри жінок та чоловіків в закладах середньої освіти" (2003-2004 р.р.). Проект здійснюється Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів  праці, за  підтримки  Канадського агентства міжнародного розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-українського гендерного фонду.

       У семінарі взяли участь 30 осіб, членів Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП): шкільні психологи; викладачі університетів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, які займаються підготовкою вчителів та практичних психологів Учасники семінару уособлювали  15 осередків УАОППП з різних регіонів України. Були представники від Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України,національних та державних університетів (Дніпропетровського, Запорізького, Київського,  Рівненського, Таврійського), технічних університетів («Львівська політехніка», НТУУ «КПІ»), Академій (Дніпропетровської медичної, Уманської аграрної, Міжрегіональної академії управління персоналом),  педагогічних університетів (Кам‘янець-Подільського, Чернігівського), інститутів післядипломної освіти (Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, Донецького, Рівненського) та  інших навчальних закладів.

      Оргкомітет семінару:

Максименко С.Д.- дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Президії УАОППП;

Чепелєва Н.В. - член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Президії УАОППП;

Карамушка Л.М. - доктор психологічних наук, професор, завідуюча лабораторією організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Президент УАОППП;

Зайчикова Тетяна Вікторівна - старший науковий співробітник лабораторії організаційної психологи Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП;

Ковальчук Олександр Сергійович — науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП;

Філь Олена Анатоліївна - науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП, магістр психології;

Федосова Ганна Леонідівна - науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП, магістр психології;

Філатова Ольга Федорівна - науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП, магістр психології.

        З привітанням від Канадсько-українського гендерного фонду виступила координатор Канадсько-українського гендерного фондуЛариса Магдюк, яка зазначила, що Українсько-канадський гендерний фонд (УКГФ) створений Канадським агентством міжнародного розвитку. Даний фонд працює в Україні за підтримки уряду Канади через Посольство Канади, відділ технічного співробітництва. Канадсько-український гендерний фонд  підтримує 52 проекти у 16 регіонах України з різних тем і напрямків діяльності, що сприяє просуванню гендерної рівності в Україні.

         Привітання від АПН України, Інституту психологи ім. Г.С. Костюка АПН України, Товариства психологів України надіслав Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психологи, вікової фізіології та дефектології АПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, голова Товариства психологів України.

          Під час роботи семінару працювали такі тематичні сесії:

  • Тематична сесія № 1. Синдром «професійного вигорання» у вчителів: зміст, структура, гендерні проблеми.
  • Тематична сесія № 2. Професійний стрес, синдром «професійного вигорання» та гендерні характеристики особистості.
  • Тематична сесія № 3. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в освітніх організаціях.
  • Тематична сесія № 4. Гендерні аспекти технології профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» у вчителів.

        На семінарі було зроблено такі основні презентації:

1. Мета та основні завдання проекту «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар'єри жінок та чоловіків в закладах середньої освіти».

Карамушка Людмила Миколаївна- доктор психологічних наук, професор, зав. лабораторією організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

2. Зміст, структура та загальні тенденції вияву синдрому «професійного вигорання» у педагогічній діяльності.

Карамушка Людмила Миколаївна- доктор психологічних наук, професор, зав. лабораторією організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці;

Зайчикова Тетяна Вікторівна- старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП.

3. Синдром «професійного вигорання» у вчителів: соціально-демографічні та тендерні проблеми.

Зайчикова Тетяна Вікторівна— старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП.

4. Взаємозв'язок тендерних характеристик особистості та професій­ного стресу, синдрому «професійного вигорання» в освітніх організаціях.

Бондарчук Олена Іванівна- кандидат психологічних наук, доцент Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

5. Гендерна ідентичність та тендерні стереотипи, їх роль у виникненні професійного стресу в організаціях.

Ткалич Маріанна Григорівна- асистент кафедри практичної психології Запорізького державного університету.

6. Комплексна модель профілактики та подолання синдрому «профе­сійного вигорання» у вчителів.

Карамушка Людмила Миколаївна— доктор психологічних наук, професор, завідуюча лабораторією організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Президент УАОППП.

7. Детермінанти виникнення професійного стресу в освітніх орга­нізаціях та соціально-психологічні умови їх подолання.

Паньковець Віталій Леонідович— аспірант Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

8. Вплив синдрому «професійного вигорання» на успішне проход­ження професійної кар'єри особистості.

Поплавська Анжеліка Петрівна— старший викладач кафедри практичної психології Запорізького державного університету.

9. Роль самоменеджменту у профілактиці професійного стресу в освітніх організаціях.

Винославська Олена Василівна - кандидат психологічних наук, доцент, зав. кафедри психології та педагогіки НТУУ «КПІ».

         Слід зазначити, що по всім названим вище виступам на семінарі відбулася широка дискусія, у якій прийняли активну участь представники як академічної, так і практичної психології. 

      Для забезпечення ефективної роботи семінару оргкомітетом була підготовлена та видана брошура Карамушки Л.М., Зайчикової Т.В. „Синдром „професійного вигорання” у вчителів: гендерні аспекти” – К.: „Міленіум”, 2003 – 40 с.

    Під час роботи семінару успішно працював інформаційно-ресурсний центр «Професійний стрес, кар'єра та гендерні проблеми в закладах середньої освіти», в рамках якого була здійснена презентація понад 50 літературних джерел (монографій, посібників, журналів тощо) з проблематики проекту.

      Всі учасники семінару позитивно оцінили роботу семінару та висловили бажання надалі продовжувати в осередках УАОППП (в різних регіонах України) дослідження, присвячені діагностиці, профілактиці та подоланню синдрому „професійного вигорання” в освітніх організаціях.

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ