Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Ковальчук Олександр Сергійович


науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України


Ковальчук О.С. є фахівцем у сфері організаційної психології, економічної психології та психології управління. В рамках виконання НДТ лабораторії організаційної психології  Ковальчук О.С. займається дослідженням  психологічних особливостей прийняття ефективних управлінських рішень керівниками загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення організаційного розвитку.  

Автор понад  40 наукових публікацій з проблем організаційної та економічної психології. Серед них: 1 розділ монографії, 4 розділи навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.  .

Також є одним із членів координаційно-творчої групи видання фахового збірника ВАК України „Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки”.

Є членом редакційної колегії  Інформаційного бюлетеня УАОППП.

 Ковальчук О.С. бере активну участь у науково-методологічних та науково-практичних семінарах, конференціях та конгресах міжнародного та регіонального рівнів. Так, за період з 1999 по 2011 р.р. прийняв участь більше, ніж у 30наукових психологічних конгресах, конференціях та семінарах в Україні та за кордоном.

Матеріали досліджень Ковальчука О.С.  представлялись на міжнародних психологічних конгресах за кордоном, зокрема, на XII European Congress of Work and Organizational Psychology   (May 12–15, 2005, Istanbul, Turkey); 9th European Congress of Psychology. Spain, Granada, July 3-8, 2005; Polish-Ukrainian  workshop (24-27, September 2009, Katowice, Poland). 

Ковальчук О.С. брав участь у організації та проведенні  Х Європейської конференції з проблем організаційної психології та психічного здоров’я, організованої під патронатом Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP) (м. Київ, 2007 р.),   2-nd International Workshop «Training in Social Sciences in the Netherlands and Italy» (м. Київ, 2005 р.); 6th International training «Dealing with Conflicts» (м. Київ, 2008 р.); 7th International training «The Consultant’s Role» (м. Київ, 2008 р.); ІІ Українсько-польського семінару з управління інноваціями в організаціях та організаційного розвитку (м. Київ, 2010 р.); І Всеукраїнського Конгресу з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 2011 р.),  та інших науково-методологічних та науково-практичних семінарів, тренінгів міжнародного та регіонального рівнів.

Ковальчук О.С. проводить методичні семінари та «кругли столи» для директорів та психологів середньосвітніх навчальних закладів.   

Ковальчук О.С.  також успішно працював в рамках реалізації проекту INTAS «The quest for ethno-national identity», в якому приймали участь представники 4-х країн (Україна, Росія, Нідерланди, Італія).  Брав участь у 11 та 12 міжнародних виставках  навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні”. 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ