Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Терещенко Кіра Володимирівна


кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України


Терещенко К.В. займається крос-культурними дослідженнями у галузі організаційної психології. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні чинники розвитку національної ідентичності українців і росіян в Україні» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; науковий керівник - член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Карамушка Л.М.).

З 2007 року працює на посаді молодшого наукового співробітника, з 2010 року – на посаді наукового співробітника лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Автор понад 50 публікацій, серед яких 1 розділ монографії, 1 розділ навчального посібника, статті у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Приймала участь в організації та проведенні низки конференцій в Україні: X Європейської конференції Європейської мережі організаційних психологів (ENOP) «Психологія праці та організаційна психологія в організаціях сфері послуг: різні європейські перспективи» (м. Київ, 2007), V науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх  організацій в умовах соціально-економічних змін» (м. Запоріжжя, 2008), VIМіжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій» (м. Керч, 2009), VIІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Особливості організаційного розвитку освітніх організацій» (м. Луцьк, 2010), І Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні»(м. Кам'янець-Подільський, 2011).

Терещенко К.В. брала участь у роботі міжнародних конференцій і семінарів, серед яких XIІІ Європейський конгрес з організаційної та економічної психології (Стокгольм, Швеція, 2007), XIX Міжнародний конгрес з психології (Берлін, Німеччина, 2008 р.), XI Європейський конгрес з психології (Осло, Норвегія, 2009),Південно-Східна Європейська регіональна конференція з психології (Софія, Болгарія, 2009), Польсько-український семінар (Катовіце, Польща, 2009).

Прийняла участь у проекті INTAS “Пошук етнонаціональної ідентичності”  (2004-2007 рр.), в якому були задіяні представники 4-х країн – України, Росії, Нідерландів, Італії (науковий керівник проекту в Україні – член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка).

Терещенко К.В. поєднує наукову роботу з викладацькою, читаючи лекції з основ психології та професійної етики.

Виконує практичну роботу, надаючи консультативну допомогу викладачам та студентам Київського індустріального коледжу. Використовує у консультативній роботі методологічні підходи, розроблені в лабораторії організаційної психології. У 2006-2007 рр. пройшла підвищення кваліфікації за категорією „Використання арт-терапевтичних технік в освіті та соціальній сфері”.

Входить у редакційну групу фахового збірнику ВАК України «Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» та Інформаційного бюлетеня УАОППП.

Є членом Дивізіону 1 «Організаційна психологія та психологія праці» Міжнародної Асоціації з прикладної психології (IAAP).

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ