Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.



Головна


11 грудня 2015 року в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України відбудеться Міжнародна конференція "Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах"

Конференція проходить в рамках наукових заходів, присвячених 70-річчю діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Для участі у конференції запрошуються: психологи, педагоги, соціальні працівники, лікарі, наукові працівники та всі зацікавлені особи.
Мова конференції: українська, англійська, польська, російська.
Основні проблеми, які планується обговорити на конференції:
1. Актуальні завдання співпраці України і країн Європейського Союзу в психологічному забезпеченні навчально-виховного процесу в освітніх організаціях різного типу.
2. Напрями співпраці України і країн Європейського Союзу у дослідженні проблеми соціалізації молоді та інших вікових груп (політичної, економічної, професійної, гендерної та ін.).
3. Стратегії допомоги родині в кризових ситуаціях: досвід співпраці України і країн Європейського Союзу.
4. Психологічна допомога постраждалим від військового конфлікту (учасникам бойових дій, вимушеним переселенцям та ін.): досвід України.
5. Психологічні особливості реадаптації учасників бойових дій до роботи в різних організаціях: досвід України.
6. Технології роботи психологів щодо вирішення актуальних психологічних проблем в сучасних організаціях та родинах: досвід України і країн Європейського Союзу.



docx file


У вересні 2015 р. видано черговий номер Інформаційного бюлетеня Міжнародної асоціації прикладної психології

У вересні 2015 р. видано другий номер Інформаційного бюлетеня Дівізіону 1 “Організаційна психологія та психологія праці” Міжнародної асоціації прикладної психології (International Association of Applied Psychology (IAAP) Division 1. Work and Organizational Psychology), одного з провідних міжнародних об’єднань психологів, які працюють в сфері прикладної психології.
Інформаційний бюлетень підготовлено Президентом УАОППП, заступником директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Карамушкою Людмилою (секретар координаційного комітету Дівізіону 1 та координатор редакційної групи з підготовки Інформаційного бюлетеня) та членом Виконавчої Дирекції, старшим науковим співробітником лабораторії організаційної психології Креденцер Оксаною (редактор Інформаційного бюлетеня).
Інформаційний бюлетень виходить двічі на рік та розповсюджується серед більше ніж 900 фахівців в галузі організаційної психології із 50 країн світу.
З інформаційним бюлетенем можна ознайомитися на сайті http://www.iaapsy.org/divisions/division1.


читати далі



18 вересня 2015 р. у Парижі відбулося засідання координаційного комітету Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (European Network of Organizational and Work Psychologists, ENOP)


читати далі



9 вересня 2015 року в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України відбувся науково-практичний семінар «Особливості наукової діяльності в сфері психології»

Учасниками семінару стали студенти першого та другого курсів спеціальності «Психологія» Університету «КРОК». Організаторами семінару стали: завідувач кафедри психології Університету «КРОК» Ірина Сингаївська та заступник директора Інституту з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Людмила Карамушка.
читати далі



Оновлений сайт Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України


читати далі



Про видання чергового номеру журналу "Організаційна психологія. Економічна психологія""


читати далі



НОВИЙ ПІДРУЧНИК З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Російськими колегами підготовлений новий підручник «Організаційна психологія», за редакцією відомого російського фахівця в сфері організаційної психології та психології праці Анни Леонової.
Інформація про книгу та магазини, де можна придбати книгу, членам УАОППП люб'язно надана безпосередньо Анною Леоновою. Сподіваємось, що даний підручник стане Вам в пригоді у Вашій професійній діяльності та буде сприяти нашому співробітництву з колегами.
читати далі



pdf file



<<<        1   2   3   4

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ